Kezdőlap

Tiszaszőlős weboldala
Meghívó
2015. március 11. szerda 17:28
Tiszaszőlős Község Önkormányzat Képviselő- testületének ülését a Magyarország helyi ön-kormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés időpontja: 2015.  március 12. (csütörtök), 16:00 óra
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme, Tiszaszőlős, Fő út 21.

A NYÍLT ÜLÉS NAPIRENDI PONTJAI

A napirendi pontok előtt, önkormányzati képviselők kérdései.

1. Napirend: 2015. évi költségvetés II. forduló.    
Előadó: Kerekes András polgármester

2. Napirend: Egyebek.

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Tiszaszőlős, 2015. március 06.

Tisztelettel:
Kerekes András s.k.
polgármester
 
KSE sportfejlesztési program
2015. március 08. vasárnap 15:46

Elkészült a Tiszaszőlősi KSE sportfejlesztési programja

Erre a hivatkozásra kattintva megtekinthető >>

Kérelem >>

Utolsó frissités ( 2015. március 08. vasárnap 15:47 )
 
Tiszaszőlős község 2015. március 1-től hatályos Szociális rendelete
2015. február 28. szombat 12:24

Szociális rendelet 2015. mellékletek nélkül >>

Szociális rendelet 2015. + mellékletek >>

Szociális rendelet 2015. mellékletek >>

Utolsó frissités ( 2015. február 28. szombat 12:24 )
 
Változik a szociális ellátás rendszere
2015. február 27. péntek 08:07
Márciustól jelentősen átalakul Magyarországon a segélyezés rendszere. A segítségre szorulók változatlanul két helyről kérhetnek és kaphatnak szociális támogatást: a helyi önkormányzatoktól, illetve a járásoktól. A járásoknál jövedelemkompenzáló, míg az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők. A jövedelemkompenzáló támogatás célja, hogy mindenki számára biztosítsanak egyfajta minimumot a túléléshez, ha nincs más jövedelme.

A legfontosabb változás, hogy a rendszeres szociális segély megszűnik, helyette a foglalkoztatást helyettesítő támogatás állapítható meg, illetve az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás kerül bevezetésre.

Az egészségkárosodottak és a gyermekük felügyeletét megoldani nem tudók ugyanazon jogosultsági feltételek mellett részesülhetnek a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, mint a korábbi rendszeres szociális segélyben. A különbség csak annyi, hogy a továbbiakban nem a jegyző, hanem a járási hivatal állapítja meg az ellátást. A hatáskörváltással összefüggésben az ügyfeleknek nincs teendője, az új ellátásra való jogosultságukat a jegyzők február végéig hivatalból felülvizsgálják.

Jelentős változás, hogy március 1-től az aktív korúak ellátását is a járási hivatalok állapítják meg a települési jegyzők helyett. A változások elsősorban azokat érintik, akik eddig önkormányzati rendelet alapján voltak jogosultak rendszeres szociális segélyre.

A támogatást a kormányhivatal folyósítja lakcímre vagy folyószámlára, minden hónap 5. napjáig. Abban az esetben ha házipénztárból történt a kifizetés, akkor az érintettnek nyilatkoznia kell, hogy hová kéri a támogatást.
A kérelmek továbbra is benyújthatók a polgármesteri hivatalokban, továbbá a kormányablakoknál és a járási hivataloknál.

Kikerülnek a szociális ellátási rendszerből:
  • rendszeres szociális segély
  • adósságkezelési szolgáltatást
  • lakásfenntartási támogatás
  • a méltányossági közgyógyellátás,
  • illetve a méltányossági ápolási díj

1. Az állam által nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-jétől a járási hivatalok állapítják meg. Az e körbe tartozó ellátások a következők:
  • aktív korúak ellátása: foglalkoztatást helyettesítő támogatás illetve az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás; ( ez új elem)
  • időskorúak járadéka, az  ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj); a közgyógyellátás (alanyi és normatív alapú); és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága. (2013. január 1-jétől a járások intézték)
A támogatást központi költségvetési forrásból fizetik.
Az aktív korúak ellátása során megállapítható ellátás típusai - melyet az önkormányzatok  folyósítanak - március 1-ig még a foglalkoztatást helyettesítő támogatás  és a rendszeres szociális segély.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltétel-rendszerében nem történik változás. A támogatás havi összege a 2014. évhez hasonlóan 22.800,- Ft. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek továbbra is a járási hivatal munkaügyi kirendeltségével kötelesek együttműködni, a felajánlott munkalehetőséget elfogadni.

A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben a formában már nem lesz része a szociális ellátórendszernek. Helyébe egy új ellátási forma lép az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.

Azok, akik március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyt kaptak, a jegyzőnek hivatalból 2015. február 28-ig felül kell vizsgálnia a jogosultságot.

A lakásfenntartási támogatás szabályai március 1-jétől kikerülnek a Szociális törvényből. Ezután a támogatás ebben a formában nem állapítható meg.

Az Önkormányzatok települési támogatás keretében adhatnak támogatást
A települési önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, amelyet helyi rendeletben szabályozhatnak.

A méltányossági közgyógyellátás, illetve a méltányossági ápolási díj szabályai tavasztól szintén kikerülnek a Szociális törvényből.

Az önkormányzatok települési támogatás keretében nyújthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez valamint a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére.
 
Meghívó Képviselő-testületi ülésre
2015. február 24. kedd 14:05
Tiszaszőlős Község Önkormányzat Képviselő- testületének ülését a Magyarország helyi önkor-mányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés időpontja: 2015. február 26. (csütörtök) 16:00 óra
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme, 5244 Tiszaszőlős, Fő út 21.

A NYÍLT ÜLÉS NAPIRENDI PONTJAI:

A napirendi pontok előtt: önkormányzati képviselők kérdései.

1) Napirend: A "Tiszaszőlős Község ivóvíz-minőségének javítása a derogáció keretében” című KEOP-1.3.0/09-11-2013-0078 azonosító számú projekt vállalkozási szerződésének 2. sz. módo-sítása.  
Előadó: Debrődiné Zoboki Magdolna jegyző

2) Napirend: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása és elfogadása.
Előadó: Debrődiné Zoboki Magdolna jegyző

3) Napirend: A 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II.26.) rendelet módosítása. (Előirányzat módosítás.)
Előadó: Kerekes András polgármester

4) Napirend: Cafeteria szabályzatok megtárgyalása.
a) Tiszaszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői.
b) Tiszaszőlős Községi Önkormányzat közalkalmazottai és munka törvénykönyves munkavállalói.      
Előadó: Debrődiné Zoboki Magdolna jegyző

5) Egyéb kérdések.

A napirendek fontosságára és a szociális tárgyú önkormányzati rendelet megalkotási határidejére tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Tiszaszőlős, 2015. február 19.

Tisztelettel:
Kerekes András s.k.     
polgármester
 
Karácsonyi hangverseny Tiszaszőlősön
2014. december 23. kedd 15:02
Évek óta hagyomány, hogy a településünk lakóit adventi hangversenyre hívja a község önkormányzata. Az idén is forralt bor várta a tornatermet zsúfolásig megtöltő közönséget. A  Fekete László Zeneiskola Alapfokú Művészeti  Iskola tanuló, tanárai és egykori diákjai fúvószenei hangverseny adtak Kerekes András igazgatóhelyettes, karnagy vezetésével. Az esten felléptek a Tiszafüredi Pátria Alapfokú Művészetoktatási Intézmény táncosai, akik nagy sikert arattak a karácsonyi ünnepkör népszokásaiból összeállított műsorukkal. A hangverseny végén a tiszaszőlősi Református Kamarakórus és a néptáncos gyerekek karácsonyi énekekkel zárták az estet, a közönség pedig vastapssal jutalmazta a fellépőket.
 A fotókat Oláh Vince készítette.
 
Megjelent a Szőlősi Hírek legújabb száma
2014. december 23. kedd 15:04
Erre a hivatkozásva kattintva megtekintheti a Szőlősi Hírek legújabb számát >>
 
Tiszaszőlős díszpolgára: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő
2014. december 23. kedd 12:01
 Tiszaszőlős díszpolgára: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselőA 2014. december 21-én megtartott Hálaadó istentiszteleten Kerekes András polgármester bejelentette, hogy a képviselőtestület - elismerve Varga Mihály nemzetgazdasági miniszternek, országgyűlési képviselőnek a magyar közéletben kifejtett munkásságát, Tiszaszőlős község önállóvá válásához adott támogatását, a községért végzett sokoldalú tevékenységét – részére a Tiszaszőlős Község Díszpolgára címet adományozza.
 
Majd méltatta a miniszter úr 25 éves közéleti tevékenységét, kiemelve a települést érintő törődését. Végül a község valamennyi lakója – idősek és fiatalok - nevében megköszönte a Tiszaszőlősért végzett munkáját és átadta a díszpolgári címet tartalmazó oklevelet és plakettet. A zsúfolásig megtelt, szépen felújított templom közönsége tapssal fogadta a bejelentést. Miniszter úr meleg szavakkal köszönte meg a község elismerését és örömét fejezte ki, hogy a település a közös munka során látványos fejlődésnek indult. Ezúton is gratulálunk, jó egészséget, kitartást kívánunk felelősségteljes munkájához.

 
Meghívó
2014. december 18. csütörtök 11:12
Utolsó frissités ( 2014. december 23. kedd 10:21 )
 
A karácsonyi ünnepek közeledtével tegyünk azért, hogy az ünnep szép, békés és meghitt legyen!
2014. december 05. péntek 11:02
Az ünnepi időszak tűzeseteinek kiváltó oka leggyakrabban az, hogy az égő mécseseket, gyertyákat, csillagszórókat a száraz fenyőfa vagy gyúlékony anyag közelében helyezik el. A keletkező lángok a különböző textíliákon, függönyön, éghető anyagokon keresztül átterjednek a lakás más helyiségeire. Az adventkor használatos koszorún és a fenyőfákon (karácsonyfákon) elhelyezett gyertyák, csillagszórók szintén nagy odafigyelést igényelnek. A díszítés során elhelyezett gyertyákat, csillagszórókat csak felügyelet mellett égessük, mielőtt a helyiségből kimegyünk, azokat oltsuk el!

A lakástüzek, illetve az azokból fakadó tragédiák elkerülhetőek a meggyújtott gyertyák, csillagszórók helyének körültekintő megválasztásával. Az adventi koszorúk esetében fontos éghetetlen anyagú alátétet használni, ezzel ugyanis megakadályozható, hogy a mécses, vagy a gyertya átforrósítsa a környezetét. Célszerű az adventi koszorúk és fenyőfák közeléből minden gyúlékony anyagot eltávolítani, emellett figyelni kell arra is, hogy a mécsest, gyertyát, csillagszórót stabil helyre rakjuk, hogy ne dőlhessen fel, és ne eshessen le.

Ha mégis bekövetkezik a baj, azonnal hívjuk a katasztrófavédelem műveletirányítási központját a 105-ös  hívószámon, vagy a 112-es segélyhívó vonalon!

Karcag, 2014. december 01.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége

 
<< Első < Előző 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Következő > Utolsó >>

Találatok 121 - 132 / 331

Ma 2017. december 17. vasárnap, Lázár és Olimpia napja van.

TOP Pályázatok
 
Ivóvíz
 
Az okmányirodák működésével kapcsolatos információk:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok
 
 
Az okmányirodák eljárásaira alkalmazott nyomtatványok letöltése:
www.nyilvantarto.hu
 

 
Önkormányzat
Közérdekű adatok
Közadatkereső
Bizottságok
Képviselő-testület
Közbeszerzés
Ügyintézés
Üvegzseb
Közérdekű adatok
Pályázatok
Helyi adózással kapcsolatos számlaszámok
Helyi iparűzési adó számla:70100073-11069100
Pótlék számla: 70100073-11069124
Gépjárműadó számla:70100073-11069083
Idegenforgalmi adó számla:70100073-11070399
Építményadó számla:70100073-11070076
www.it-nav.hu ZalaegerszegAllas.hu SalgotarjanAllas.hu GyulaAllas.hu Gyongyosallas.hu EsztergomAllas.hu BajaAllas.hu KaposvarAllas.hu SzekszardAllas.hu Kupon torokszentmiklosallas.hu GodolloAllas.hu SzolnokAllas.hu Hírlevél küldés szombathelyallas.hu
Google PageRank
Hírszolgáltatás

© 2017 www.tiszaszolos.hu - Tiszaszőlős község weboldala
Joomla! egy GNU/GPL Licensz alatt kiadott szabad szoftver
IT-Nav Hungary :: Online marketing :: Webdesign :: Honlap fejlesztés :: Webáruház :: Tárhely :: Domain név bejegyzés :: SharePoint