Kezdőlap

Tiszaszőlős weboldala
Őszi események a tiszaszőlősi iskolában
2011. november 29. kedd 09:19
Szűk 3 hónap alatt bő események sorozatán vehettek részt a tanulók a helyi iskolában.
Színes palettáról választhattak szakkört, ki-ki a maga érdeklődésének megfelelően (angol, ECDL, sport, matematika, bábszakkör, fitnesz, főzőcske, temészetismeret, néptánc stb.). Sorversenyen is megmérették magukat – Tiszaörsön 2. helyezést értek el az alsósaink.

(Ide kattintva megtekintheti a sorversenyről készült fotókat.)

A „Főzőcske szakkörösök” ízletes finomságokat készítettek, melyet megmutatták a helyi alapítványi rendezvényen is.

(Ide kattintva megtekintheti a főzőcske szakkörösökről készült fotókat.)

A „Bábszakkörösök” munkája folyamatosan megcsodálható az iskola folyosóján.
Az idén is a szőlősi iskola rendezte meg a társult intézmények tanulói számára a „Nagy Ho-ho-horgász” versenyt. Nem maradt el az érdeklődés - közel 100 gyermek mérhette össze horgásztudományát. Nagy élménnyel és értékes ajándékokkal térhettek haza a kis „pecások”.

(Ide kattintva megtekintheti a horgászversenyről készült fotókat.)

A szokásokhoz híven, a gyermekek és szüleik töklámpást készítettek, melyet az iskola udvarán állítottak ki, hogy meglehessen csodálni látványos fényüket az őszi esték sötétségében.

(Ide kattintva megtekintheti a töklámpásokról készült fotókat.)

„Sokakat akadályoz a kezdeményezésben, hogy a szeretetet érzelemnek tartják ... A szeretet valójában cselekvő törődésben megnyilvánuló magatartás. Hatással van ugyan az érzelmekre, de mégsem tekinthető pusztán érzelemnek. A szeretet a másik embert részesíti előnyben.”

 Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Tar Lajos igazgató és egyben Kuratóriumi elnök a „Tiszaszőlősi Iskola Gyermekeiért Alapítvány” javára megrendezésre kerülő alapítványi délutánt. A hagyományokhoz híven az őszi programok kiemelkedő színfoltja az iskola és a település életében is ez a nagy esemény. Zsúfolásig megtelt a tornaterem a sok érdeklődő vendéggel. Gyönyörű őszi dekoráció várta a megjelenteket, melyek a tanulók és pedagógusok termésgyűjtését, munkáját mutatta meg. A gyermekek lázasan készületek erre a nagy rendezvényre. Megláthattuk és csodálhattuk minden osztály, napközis csoport, alsós néptáncosaink, fitneszes nagylányaink műsorszámait, melyet a lelkes nézőközönség nagy tapssal jutalmazott. A szünetben a büfében szendvicset, süteményt, üdítőt és a „Főzőcske szakkör” hidegtálkáját lehetett megvásárolni. Nagyon kapós volt a tombola is, melynek főnyereménye egy házimozi volt, ezen kívül még sok más értékes nyeremény került sorsolásra. Estig tartó, tartalmas, élményekkel teli délutánt tölthettünk el ezen a napon.
A tavalyi rendezvényből befolyt összeg: 503.575,-Ft volt, melyből 10%-ot az iszapkárosultak javára ajánlott fel az iskola. A tanév során 418.300,-Ft-ot kaptak a tanulók színház-, hangverseny és mozilátogatások, kirándulások, táborozás, tanulmányi és sportversenyek, szakköri támogatások alkalmával.
Az idei rendezvény bevétele 533.110,-Ft volt. Ebből 10%-ot a Gyermekrák Alapítványnak utalt át az intézmény. Köszönet minden támogatónak, adományozónak, akik hozzájárultak felajánlásukkal, munkájukkal a rendezvény sikerességéhez .
(Ide kattintva megtekintheti az alapítványi rendezvényéről  készült fotókat.)

Anginé Szőnyi Eszter
iskolatitkár
Utolsó frissités ( 2011. november 29. kedd 09:34 )
 
Köszönetnyilvánítás
2011. október 27. csütörtök 17:28
A "Cseh István és néhai Szilágyi Ida Alapítvány" köszönetet mond mindazoknak, akik a Tiszaszőlősi Általános Iskolában működő alapítvány részére a 2009. évi adójuk 1%-át felajánlották. Ez az összeg 99.804,-Ft volt, melyet a Kuratórium döntése alapján a jó tanuló gyermekek jutalmazására fordítottunk.

Balázs István a kuratórium elnöke
 
A nemzeti ünnepünk üzenete: Soha többé Golgotát...!
2011. október 24. hétfő 12:00
Ünnepi díszbe öltözött az iskola tornaterme október 21-én délelőtt:  gyerekek rajzai és korabeli újságok kivágásai emlékeztették az ünneplőket 1956 legjelentősebb napjára, október 23-ra. A megnyitó és a Himnusz elhangzása után Kerekes András polgármester köszöntötte a megjelenteket, és személyes hangú ünnepi beszédben méltatta az 56-os hősök példáját, helytállásukat a túlerőben lévő megszállókkal szemben.

Bár a szabadságharc elbukott, de ez a hősiesség megmaradt a magyarok emlékezetében. Az iskolások versekkel, dalokkal, korabeli fotókból készült prezentációkkal mutatták be a kort és az októberi forradalom eseményeit. A költő szavait kölcsönvéve a legkisebb szereplő fogalmazta meg 1956 mának szóló üzenetét és egyben intelmét is: Történelem, ne hozz Golgotát! Az irodalmi műsor után égő mécsesekkel az 56-os emléktáblához sétáltak az ünneplők, és az önkormányzatok, az egyházak és a civil szervezetek koszorúkat helyeztek el az emlékmű talapzatán. A megemlékezést Szózat zárta.

A fotókat Debrődiné Zoboki Magdolna és Oláh Vince készítette.

Utolsó frissités ( 2011. október 24. hétfő 12:05 )
 
Közérdekű közlemény a 2011. évi népszámlásról
2011. szeptember 15. csütörtök 14:19
Magyarországon 10 évente történik népszámlálás. A 2011. évi népszámlálásra október 1. és 31. között kerül sor. Ez a teljes körű lakás- és személyösszeírás azonban egy meghatározott "eszmei időpontra" vonatkozóan készít állapotfelvételt. Az eszmei időpont ezúttal 2011. október 1. (szombat) 0.00 óra lesz, vagyis a válaszokat mindig erre az időpontra gondolva kell megadni.

Az eszmei időpontra vonatkozóan Magyarország területén számba vesznek minden lakást és minden itt élő természetes személyt. Ez vonatkozik mindazokra a magyar állampolgárokra, akik az ország területén életvitelszerűen élnek, vagy ha külföldön vannak, akkor csak átmenetileg (12 hónapnál rövidebb ideig) tartózkodnak ott. Összeírják még az ország területén 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodó külföldi állampolgárokat és a hontalan személyeket is. Az adatfelvétel során számba vesznek az ország területén minden lakást, lakott üdülőt, egyéb lakóegységet, illetve közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézményt.

A népszámlálás végrehajtását a Parlament által elfogadott törvény rendeli el. Az adatszolgáltatás minden kérdésre kötelező, kivételt képeznek ez alól az anyanyelvre, a nemzetiségre, vallásra, egészségi állapotra, fogyatékosságra vonatkozó kérdések, amelyek szenzitív (érzékeny) kérdések, így ezekre a válaszadás önkéntes. A kötelező adatszolgáltatás megtagadása a törvény szerint szabálysértés, az ügyben a lakóhely szerinti jegyző jár el.

A népszámlálás az egyedüli teljes körű statisztikai adatgyűjtés, amely egy adott időpontra vonatkozva számba veszi az ország valamennyi lakosát és lakását, és átfogó képet nyújt az ország, a társadalom valós állapotáról, változásairól. A népszámlálás feladata, hogy ezeket az adatokat rendszeres időközönként (10 évenként) összegyűjtse és – összesített formában – nyilvánosságra hozza, hogy az információk mindenki számára hasznosíthatók legyenek.

A népszámlálás jelentősége nem csupán a népességszám egyszerű megállapítása, hanem összetételének részletesebb leírása és olyan elemzések, összefüggések feltárása is, amelyekre egy népesség-nyilvántartás nem tud választ adni. A népszámlálást követő tíz évben készülő statisztikai és szociológiai felmérésekhez is – amelyek csupán a lakosság egy kiválasztott részét (mintát) vizsgálják, s így csak becsléseknek tekinthetők – csak egy teljes körű népszámlálás tud megbízható viszonyítási keretet nyújtani.

A népszámlálás olyan nagyszabású országos feladat, amelynek lebonyolítása meghaladná a Központi Statisztikai Hivatal lehetőségeit. A KSH felelőssége a népszámlálás előkészítésének és végrehajtásának szakmai irányítása, az elektronikus adatgyűjtés elvégzése, valamint az adatok feldolgozása és közzététele. Az adatgyűjtés területi végrehajtásában azonban a helyi önkormányzatok, jegyzői irodák is nagy szerepet kapnak: ők szervezik – a KSH szakmai szempontjai alapján – a számlálóbiztosokat, valamint gondoskodnak a helyi szintű oktatások megvalósításáról, helyszínéről.

A népszámlálásról további bővebb felvilágosítást folyamatosan a www.nepszamlalas.hu, valamint településünk internetes honlapján www.tiszaszolos.hu kaphatnak az érdeklődők.

Tiszaszőlős, 2011. augusztus 18.                     

Debrődiné Zoboki Magdolna
jegyző
Települési népszámlálási felelős
 
 
Tiszaszőlős új díszpolgárai
2011. szeptember 05. hétfő 17:24
A község képviselő-testülete 2011. július 11-én tartott ülésén Dr. Fekete Péternek és Nagy Benedeknek díszpolgári címet adományozott. Az erről szóló díszoklevelet és emlékplakettet Kerekes András polgármester augusztus 20-án ünnepei istentisztelet keretében adta át a két kitüntetettnek. Gratulálunk!
 
Tiszaszőlős új díszpolgáraiTiszaszőlős új díszpolgárai 
Dr. Fekete Péter                                    Nagy Benedek
Utolsó frissités ( 2011. szeptember 05. hétfő 17:35 )
 
Megjelent a Szőlősi Hírek legújabb száma
2011. szeptember 05. hétfő 17:30
Erre a hivatkozásva kattintva megtekintheti a Szőlősi Hírek legújabb számát >>
 
Tiszaszőlősi virtus
2011. augusztus 12. péntek 13:18
Már negyedik alkalommal rendeztük meg a magyarlakta települések virtusvetélkedőjét. Ezt a már hagyományosnak mondható sporteseményt a kilencedik falunap egészítette ki, amely hosszú hétvégét biztosított a helybélieknek és a vendégeknek, hiszen péntek délutántól vasárnap hajnalig tartott a mulatság.
Szombaton hajnalban már elkezdődött a készülődés: érkeznek az árusok, tisztítják a krumplit és 3 hatalmas üstben készül a marhapörkölt. Kilenc óra után megérkezett a 4 vendégcsapat Berekfürdőből, Örménykútról, Zsanáról és Ózdról. Kerekes András polgármester és Piri Tamás Magyar Technikai és Tömegsportok Országos Szövetsége elnökségi tag megnyitója és egy vidám bemelegítés után már a sportpályán folytatódott vetélkedés. A tiszaszőlősi a sorozat utolsó területi döntője volt, egy hét múlva (aug.13-14-én) Perkátán lesz az országos megméretés. A versenyszámok változatlanok, de néhány balesetveszélyes szám helyett ügyességi próbákat illesztettek a feladatok közé.
A forgó színpadszerűen megrendezett verseny után ebéd várta résztvevőket, majd rövid pihenő és kezdődött a sorverseny, amely igencsak igénybe vette a versenyzők még megmaradt energiáit.
A verseny után megrendezett záróünnepségen Fekete Győzőné a tiszaszőlősi csapat örökös tagja címet, oklevelet és ajándékot kapott. A csapatok sem mentek haza üres kézzel: valamennyien oklevelet, díszes kupát és egy meghívót kaptak az országos döntőre. Perkátán találkozunk...

A fotókat Omiliák Melinda és Oláh Vince készítette.
Utolsó frissités ( 2011. augusztus 12. péntek 13:32 )
 
Falunap 2011.
2011. július 29. péntek 17:50
Falunap 2011.
 
"Az élet egyetlen esély - vedd komolyan ... az Élet élet - éljed!"
2011. július 07. csütörtök 08:24
2011. június 18-án ünnepélyes külsőségek között búcsúztunk az elballagó diákoktól, a 2010/2011-es tanévtől.
A ballagási-, tanévzáró ünnepség első részeként a jelenlévők részesei lehettek a 8. osztály búcsúzásának: iskolájuktól, tanáraiktól, osztályfőnöküktől, szüleiktől, majd láthatták a zászlóátadás méltóságteljes ceremóniáját: a szalagtűzést, a hetedikesek fogadalomtételét, végül meghallgathatták a 7. osztályosok búcsúzását a ballagóktól.
Az ünnepség további részében az eltelt nyolc év méltatása, az elmúlt iskolaév rövid értékelése következett.
A legkiválóbbak tanévben nyújtott teljesítményét – a helyi önkormányzat és ifj. Soltész András képviselő úr jóvoltából – könyvjutalommal, oklevéllel jutalmaztuk.
Az elismeréseket, az önkormányzat részéről Kerekes András polgármester úr nevében Oláh Vince alpolgármester úrral közösen nyújtottuk át:

KITŰNŐ tanulmányi teljesítményéért:
1. osztályban: Bodnár Laura, Máté Evelin, Mészáros István,
2. osztályban: Földvári Tünde Teréz, Nagy Edina Diána, Oláh Márk, Szőke Viktória, Szőnyi Imre, Vígh Kamilla, Zolnai Szimonetta,
3. osztályban: Dusza Dominika, Oláh Julianna, Oláh Tamás,
4. osztályban: Dobos Viktória, Muliter Márk, Peteh Ferenc, Sipos Szabolcs Imre,
5. osztályban: Csáti Norbert, Török László, Vígh Boglárka,
6. osztályban: Oláh Marcell, Szőnyi Krisztina;

JELES tanulmányi teljesítményéért:
3. osztályban: Fekete Szabolcs, Székely Zoltán,
6. osztályban: Varga Lajos Krisztián,
8. osztályban: Juhász Zsigmond tanulónak.

Balázs István, a Cseh István és néhai Szilágyi Ida Alapítvány kuratóriumának elnöke, osztályonként a legjobb tanulmányi eredménnyel rendelkező felsős lány és fiú tanulóknak adott át 7-7.000 Ft pénzjutalmat:
5. osztályban: Vígh Boglárkának, Zolnai Dominikának és Csáti Norbertnek, Török Lászlónak,
6. osztályban: Sári Biankának, Szőnyi Krisztinának és Oláh Marcellnek, Varga Lajos Krisztiánnak,
7. osztályban: Ács Erikának, Bencze Viktóriának és Fekete Imrének, Szegedi Ferencnek,
8. osztályban: Somogyi Brigittának, Szabó Lizának és Juhász Zsigmondnak, Szép Gábornak.

A jelenlévők előtt megköszöntük Tiszaszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egész évben nyújtott támogatását, a modern informatikai eszközöket, a segítő kezeket, a biztonságos munkakörülményeket.

Köszönetet mondtunk minden szülőnek, elsősorban a ballagók szüleinek azért a nagyfokú támogatásért, amit ez évben is, és az eltelt nyolc év alatt mindig megkaptunk tőlük.
Csak hinni szeretnénk benne, hogy erre a bizalomra, segítségre rászolgáltunk.

A ballagók „útra indítása”, és az iskolai zászló ünnepélyes kivonulása után, az osztálytermeikbe visszavonuló diákok végül megkapták bizonyítványaikat.

Megköszönve a hetedikes gyerekek, szüleik ünnepségünk megszervezésében nyújtott segítségét, kívánok mindenkinek kellemes vakációt, egészségben teljes pihenést a nyári szünetben!
Tar Lajos tagintézmény-vezető
 
A fotókat Tolvaj Lászlóné készítette.

 
Utolsó frissités ( 2011. július 07. csütörtök 08:24 )
 
Tisztelt Ügyfeleink!
2011. június 28. kedd 11:06
Tájékoztatjuk Önöket, hogy  a köztisztviselői törvény előírásai alapján 2011. július 1. napja hivatalosan a köztisztviselők napja és egyben a köztisztviselők számára munkaszüneti nap is, ezért 2011. július 1. napján - pénteken - a Polgármesteri Hivatalban nem lesz  ügyfélfogadás.

Szíves megértésüket és türelmüket megköszönjük.

Tiszaszőlős, 2011. június 28.  

Debrődiné Zoboki Magdolna jegyző
 
Megjelent a Szőlősi Hírek legújabb száma!
2011. június 10. péntek 09:23
Megjelent a Tiszaszőlősi Hírek 2011. márciusi száma - melyet elérhet erre a hivatkozásra kattintva>>
 
<< Első < Előző 21 22 23 24 25 26 27 28 Következő > Utolsó >>

Találatok 241 - 252 / 331

Ma 2017. december 17. vasárnap, Lázár és Olimpia napja van.

TOP Pályázatok
 
Ivóvíz
 
Az okmányirodák működésével kapcsolatos információk:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok
 
 
Az okmányirodák eljárásaira alkalmazott nyomtatványok letöltése:
www.nyilvantarto.hu
 

 
Önkormányzat
Közérdekű adatok
Közadatkereső
Bizottságok
Képviselő-testület
Közbeszerzés
Ügyintézés
Üvegzseb
Közérdekű adatok
Pályázatok
Helyi adózással kapcsolatos számlaszámok
Helyi iparűzési adó számla:70100073-11069100
Pótlék számla: 70100073-11069124
Gépjárműadó számla:70100073-11069083
Idegenforgalmi adó számla:70100073-11070399
Építményadó számla:70100073-11070076
www.it-nav.hu ZalaegerszegAllas.hu SalgotarjanAllas.hu GyulaAllas.hu Gyongyosallas.hu EsztergomAllas.hu BajaAllas.hu KaposvarAllas.hu SzekszardAllas.hu Kupon torokszentmiklosallas.hu GodolloAllas.hu SzolnokAllas.hu Hírlevél küldés szombathelyallas.hu
Google PageRank
Hírszolgáltatás

© 2017 www.tiszaszolos.hu - Tiszaszőlős község weboldala
Joomla! egy GNU/GPL Licensz alatt kiadott szabad szoftver
IT-Nav Hungary :: Online marketing :: Webdesign :: Honlap fejlesztés :: Webáruház :: Tárhely :: Domain név bejegyzés :: SharePoint