Kezdőlap

Tiszaszőlős weboldala
Meghívó Képviselő-testületi ülésre
2015. március 26. csütörtök 13:51
Tiszaszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését a Magyarország helyi ön-kormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés időpontja: 2015.  március 30. (hétfő), 16:00 óra
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme, Tiszaszőlős, Fő út 21.

A NYÍLT ÜLÉS NAPIRENDI PONTJAI

A napirendi pontok előtt, önkormányzati képviselők kérdései.

1. Napirend: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet tervezet megtárgyalása.
Előadó: Kerekes András polgármester, Debrődiné Zoboki Magdolna jegyző

2. Napirend: Az avar és növényi hulladék nyílttéri égetésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezet megtárgyalása.
Előadó: Kerekes András polgármester
Debrődiné Zoboki Magdolna jegyző

3. Napirend: Bírósági keresetek benyújtásáról döntés .

a.) Az Európai Uniós EMVA pályázat FVM támogatásból történő kizárás miatt fellebbezés elutasításáról hozott  határozat ellen bírósági kereset benyújtása.      

b.) Az Európai Uniós EMVA pályázat FVM támogatásából visszafizetése elrendelése miatti fellebbezés elutasításáról hozott határozat ellen bírósági kereset benyújtása.
Előadó: Debrődiné Zoboki Magdolna jegyző

4. Napirend:  Óvodai beiratkozás 2015. évi időpontjának meghatározása Tiszaszőlős községben a 2015/2016-os tanévre.
Előadó: Debrődiné Zoboki Magdolna jegyző
                                                                                                                
5. Napirend: Egyebek.

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Tiszaszőlős, 2015. március 25.  
 
Tisztelettel:
Kerekes András s.k.
polgármester
 
Ebzárlat és legeltetési tilalom
2015. március 24. kedd 15:04
Ebzárlat és legeltetési tilalom - kattintson a hivatkozásra a megtekintéshez >>
 
"Erőt és tartást ad őseink tiszteletet parancsoló kiállása..."
2015. március 16. hétfő 14:15

Ünnepi megemlékezés volt Tiszaszőlősön az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulóján. A tornateremben megtartott ünnepségen Tolvaj Lászlóné köszöntötte a megjelenteket, majd a Himnusz elhangzása után felkérte a polgármester urat az ünnepi köszöntő megtartására. Kerekes András polgármester ünnepi beszédét azzal kezdte, hogy vannak ünnepek, melyek nyomtalanul törlődtek a tudatunkból, kihullottak az idő rostáján, a fényük megkopott, tartalmuk kiüresedett. Március 15-e nem ilyen, mert 167 év múltán is van üzenete a mai kor embere számára. Máig aktuális a 12 pont bevezetőjében megfogalmazott „Legyen béke, szabadság és egyetértés!” Ezt kívánta a magyar nemzet akkor is és ma is. E három dolog nélkül nem lehet erős és gazdag Magyarország. Az ünnepi beszéd elhangzása után a nagycsoportos óvodások köszöntötték az ünnepet, majd az iskolások a magyar forradalmi költészet legszebb verseiből, dalaiból összeállított színvonalas irodalmi műsorral készültek. A megemlékezés a Szabadság téren folytatódott, az önkormányzatok, az egyházak és a civil szervezetek képviselői koszorút helyeztek el a forradalom és szabadság emlékére állított kopjafa talapzatán. Az ünnepség a Szózat hangjaival ért véget.

A fotókat Gönczi Ágnes és Oláh Vince készítette.

 
Utolsó frissités ( 2015. március 18. szerda 07:57 )
 
Az abádszalóki böllérverseny - a szőlősiek szemével
2015. március 15. vasárnap 16:42
Az idén kilencedik alkalommal rendezték meg Abádszalókon a böllérversenyt. Mi „alapító tagoknak” számítunk, hiszen már az elsőn is részt vettünk, sőt a zsűri különdíját is megkaptuk.
A március első hetében megtartott rendezvény nagy siker a látogatók körében, mert minden résztvevő csapat ki akart tenni magáért: a legjobb tudása szerint készített, hagyományos ételekkel csalogatta a látogatókat. A csapatunk tagjai (Gulyás Csaba, Paska Zoltán, Tolvaj László, Varga Zoltán, Leviczki Elemérné, Csíki Ferencné) is a szőlősi szokások szerint készítette el a disznótoros finomságokat. Sikerrel, mert 802 látogató kóstolta elégedetten a tárkonyos sertés ragut, a sült Kossuth-kolbászt, a hagymás vért és persze a hozzávaló pálinkát. A zsűrinek legjobban a véreshurka ízlett, amit oklevéllel is jutalmazott. Az idei rendezvényt az időjárás is kegyeibe fogadta, a kora tavaszi időben kellemes napot tölthettek a látogatók és a résztvevők a tiszaparti Abádszalókon. Külön is elismerésre méltó a szervezők profizmusa, amellyel ezt a kulturális és hagyományőrző fesztivált megvalósították.
 
A tiszaszőlősi portáról Debrődiné Zoboki Magdolna, Omiliák Melinda és Tolvaj Lászlóné készítette a fotókat.
 
Utolsó frissités ( 2015. március 15. vasárnap 16:53 )
 
Meghívó
2015. március 11. szerda 17:28
Tiszaszőlős Község Önkormányzat Képviselő- testületének ülését a Magyarország helyi ön-kormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés időpontja: 2015.  március 12. (csütörtök), 16:00 óra
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme, Tiszaszőlős, Fő út 21.

A NYÍLT ÜLÉS NAPIRENDI PONTJAI

A napirendi pontok előtt, önkormányzati képviselők kérdései.

1. Napirend: 2015. évi költségvetés II. forduló.    
Előadó: Kerekes András polgármester

2. Napirend: Egyebek.

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Tiszaszőlős, 2015. március 06.

Tisztelettel:
Kerekes András s.k.
polgármester
 
KSE sportfejlesztési program
2015. március 08. vasárnap 15:46

Elkészült a Tiszaszőlősi KSE sportfejlesztési programja

Erre a hivatkozásra kattintva megtekinthető >>

Kérelem >>

Utolsó frissités ( 2015. március 08. vasárnap 15:47 )
 
Tiszaszőlős község 2015. március 1-től hatályos Szociális rendelete
2015. február 28. szombat 12:24

Szociális rendelet 2015. mellékletek nélkül >>

Szociális rendelet 2015. + mellékletek >>

Szociális rendelet 2015. mellékletek >>

Utolsó frissités ( 2015. február 28. szombat 12:24 )
 
Változik a szociális ellátás rendszere
2015. február 27. péntek 08:07
Márciustól jelentősen átalakul Magyarországon a segélyezés rendszere. A segítségre szorulók változatlanul két helyről kérhetnek és kaphatnak szociális támogatást: a helyi önkormányzatoktól, illetve a járásoktól. A járásoknál jövedelemkompenzáló, míg az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők. A jövedelemkompenzáló támogatás célja, hogy mindenki számára biztosítsanak egyfajta minimumot a túléléshez, ha nincs más jövedelme.

A legfontosabb változás, hogy a rendszeres szociális segély megszűnik, helyette a foglalkoztatást helyettesítő támogatás állapítható meg, illetve az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás kerül bevezetésre.

Az egészségkárosodottak és a gyermekük felügyeletét megoldani nem tudók ugyanazon jogosultsági feltételek mellett részesülhetnek a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, mint a korábbi rendszeres szociális segélyben. A különbség csak annyi, hogy a továbbiakban nem a jegyző, hanem a járási hivatal állapítja meg az ellátást. A hatáskörváltással összefüggésben az ügyfeleknek nincs teendője, az új ellátásra való jogosultságukat a jegyzők február végéig hivatalból felülvizsgálják.

Jelentős változás, hogy március 1-től az aktív korúak ellátását is a járási hivatalok állapítják meg a települési jegyzők helyett. A változások elsősorban azokat érintik, akik eddig önkormányzati rendelet alapján voltak jogosultak rendszeres szociális segélyre.

A támogatást a kormányhivatal folyósítja lakcímre vagy folyószámlára, minden hónap 5. napjáig. Abban az esetben ha házipénztárból történt a kifizetés, akkor az érintettnek nyilatkoznia kell, hogy hová kéri a támogatást.
A kérelmek továbbra is benyújthatók a polgármesteri hivatalokban, továbbá a kormányablakoknál és a járási hivataloknál.

Kikerülnek a szociális ellátási rendszerből:
  • rendszeres szociális segély
  • adósságkezelési szolgáltatást
  • lakásfenntartási támogatás
  • a méltányossági közgyógyellátás,
  • illetve a méltányossági ápolási díj

1. Az állam által nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-jétől a járási hivatalok állapítják meg. Az e körbe tartozó ellátások a következők:
  • aktív korúak ellátása: foglalkoztatást helyettesítő támogatás illetve az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás; ( ez új elem)
  • időskorúak járadéka, az  ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj); a közgyógyellátás (alanyi és normatív alapú); és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága. (2013. január 1-jétől a járások intézték)
A támogatást központi költségvetési forrásból fizetik.
Az aktív korúak ellátása során megállapítható ellátás típusai - melyet az önkormányzatok  folyósítanak - március 1-ig még a foglalkoztatást helyettesítő támogatás  és a rendszeres szociális segély.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltétel-rendszerében nem történik változás. A támogatás havi összege a 2014. évhez hasonlóan 22.800,- Ft. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek továbbra is a járási hivatal munkaügyi kirendeltségével kötelesek együttműködni, a felajánlott munkalehetőséget elfogadni.

A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben a formában már nem lesz része a szociális ellátórendszernek. Helyébe egy új ellátási forma lép az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.

Azok, akik március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyt kaptak, a jegyzőnek hivatalból 2015. február 28-ig felül kell vizsgálnia a jogosultságot.

A lakásfenntartási támogatás szabályai március 1-jétől kikerülnek a Szociális törvényből. Ezután a támogatás ebben a formában nem állapítható meg.

Az Önkormányzatok települési támogatás keretében adhatnak támogatást
A települési önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, amelyet helyi rendeletben szabályozhatnak.

A méltányossági közgyógyellátás, illetve a méltányossági ápolási díj szabályai tavasztól szintén kikerülnek a Szociális törvényből.

Az önkormányzatok települési támogatás keretében nyújthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez valamint a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére.
 
Meghívó Képviselő-testületi ülésre
2015. február 24. kedd 14:05
Tiszaszőlős Község Önkormányzat Képviselő- testületének ülését a Magyarország helyi önkor-mányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés időpontja: 2015. február 26. (csütörtök) 16:00 óra
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme, 5244 Tiszaszőlős, Fő út 21.

A NYÍLT ÜLÉS NAPIRENDI PONTJAI:

A napirendi pontok előtt: önkormányzati képviselők kérdései.

1) Napirend: A "Tiszaszőlős Község ivóvíz-minőségének javítása a derogáció keretében” című KEOP-1.3.0/09-11-2013-0078 azonosító számú projekt vállalkozási szerződésének 2. sz. módo-sítása.  
Előadó: Debrődiné Zoboki Magdolna jegyző

2) Napirend: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása és elfogadása.
Előadó: Debrődiné Zoboki Magdolna jegyző

3) Napirend: A 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II.26.) rendelet módosítása. (Előirányzat módosítás.)
Előadó: Kerekes András polgármester

4) Napirend: Cafeteria szabályzatok megtárgyalása.
a) Tiszaszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői.
b) Tiszaszőlős Községi Önkormányzat közalkalmazottai és munka törvénykönyves munkavállalói.      
Előadó: Debrődiné Zoboki Magdolna jegyző

5) Egyéb kérdések.

A napirendek fontosságára és a szociális tárgyú önkormányzati rendelet megalkotási határidejére tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Tiszaszőlős, 2015. február 19.

Tisztelettel:
Kerekes András s.k.     
polgármester
 
Karácsonyi hangverseny Tiszaszőlősön
2014. december 23. kedd 15:02
Évek óta hagyomány, hogy a településünk lakóit adventi hangversenyre hívja a község önkormányzata. Az idén is forralt bor várta a tornatermet zsúfolásig megtöltő közönséget. A  Fekete László Zeneiskola Alapfokú Művészeti  Iskola tanuló, tanárai és egykori diákjai fúvószenei hangverseny adtak Kerekes András igazgatóhelyettes, karnagy vezetésével. Az esten felléptek a Tiszafüredi Pátria Alapfokú Művészetoktatási Intézmény táncosai, akik nagy sikert arattak a karácsonyi ünnepkör népszokásaiból összeállított műsorukkal. A hangverseny végén a tiszaszőlősi Református Kamarakórus és a néptáncos gyerekek karácsonyi énekekkel zárták az estet, a közönség pedig vastapssal jutalmazta a fellépőket.
 A fotókat Oláh Vince készítette.
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Találatok 97 - 108 / 311

Ma 2017. június 25. vasárnap, Vilmos napja van.

 
Ivóvíz
 
Az okmányirodák működésével kapcsolatos információk:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok
 
 
Az okmányirodák eljárásaira alkalmazott nyomtatványok letöltése:
www.nyilvantarto.hu
 

 
Önkormányzat
Közérdekű adatok
Közadatkereső
Bizottságok
Képviselő-testület
Közbeszerzés
Ügyintézés
Üvegzseb
Közérdekű adatok
Helyi adózással kapcsolatos számlaszámok
Helyi iparűzési adó számla:70100073-11069100
Pótlék számla: 70100073-11069124
Gépjárműadó számla:70100073-11069083
Idegenforgalmi adó számla:70100073-11070399
Építményadó számla:70100073-11070076
www.it-nav.hu ZalaegerszegAllas.hu SalgotarjanAllas.hu GyulaAllas.hu Gyongyosallas.hu EsztergomAllas.hu BajaAllas.hu KaposvarAllas.hu SzekszardAllas.hu Kupon torokszentmiklosallas.hu GodolloAllas.hu SzolnokAllas.hu Hírlevél küldés szombathelyallas.hu
Google PageRank
Hírszolgáltatás

© 2017 www.tiszaszolos.hu - Tiszaszőlős község weboldala
Joomla! egy GNU/GPL Licensz alatt kiadott szabad szoftver
IT-Nav Hungary :: Online marketing :: Webdesign :: Honlap fejlesztés :: Webáruház :: Tárhely :: Domain név bejegyzés :: SharePoint