„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét,
szaporítja tapasztalatait. ő azt hiszi csak játszik.
De mi tudjuk, mire megy a játék.
Arra, hogy e világban otthonosan mozgó,
eleven eszű, tevékeny ember váljék belőle!”
(Varga Domokos)

 Az óvodai nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. Óvodai nevelésünk alapelve: szeretetteljes, biztonságot jelentő légkörben, érzelemgazdag, gyermekközpontú óvoda, ahol a gyermek önállósága, énképe pozitív irányban fejlődik.

Óvodánkban jelenleg két, vegyes életkorú csoportban zajlik a nevelés. Felújított épületben, esztétikus környezetben nevelhetjük gyermekeket,ahol a tárgyi és személyi feltételek is adottak: négy óvónő,két dajka és egy konyhai alkalmazott látja el a gyermekek nevelését, gondozását. Jó felszereltségű csoportszobák, külön logopédiai-és fejlesztő szoba, tornaszoba áll rendelkezésünkre, nagy füves udvar, mozgásfejlesztő eszközökkel.

Tevékenységeinkről:

Alapprogramunk szerint: „A játék a kisgyermekkor legfontosabb , legfejlesztőbb tevékenysége, így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze.”

Kulcsfontosságú szerepe van mindennapjainkban a mesélésnek, verselésnek, dramatikus játéknak. Ezen tevékenység biztosítja a gyermek anyanyelvi fejlődését, és érzelmi egyensúlyát. A mese egy csoda, a gyermek a mesében átélheti vágyait, levezeti feszültségeit.

A kisgyermek természeti és társadalmi környezetéhez való pozitív viszonya, az érdeklődés felkeltése, a rácsodálkozás lehetőségének biztosítása hatja át a környezeti nevelésünket.

Az ének, énekes játék során a közös játék örömének megéreztetése, ezen keresztül ízlésformálás, esztétikai értékekre való fogékonyság, és közösségi nevelés is megvalósul.

A vizuális tevékenységek a gyermek önkifejezését, kreativitását, esztétikai érzékét segíti.

A rendszeres testmozgás mindennapjaink része. Lehetőség szerint az udvaron, szabad levegőn, vagy az erre a célra kialakított tornaszobában.

A tevékeny hétköznapok között méltó helyet foglalnak el ünnepeink, népszokások, hagyományok ápolása. Településünk más intézményeivel kapcsolatot tartunk, rendszeresen látogatjuk a Könyvtárat, az időseket, és az iskolásokkal, tanítókkal is rendszeresen szervezünk közös programokat.

Szabóné Koczok Nóra
óvodavezető