Egy szép októberi délutánon ismét megrendezésre került a szüreti mulatság a Tiszaszőlősi Cseperedő Óvodában. Az eseményt előkészítette az óvoda galériájában az őszi kiállítás, melyen Járdán Mátyás műveit csodálhatták meg a gyermekek és a felnőttek. A gyermekcsoportok a szüret előtti napokon szőlőt szedtek, így a szüret napján – szülői és nagyszülői segítséggel – volt mit feldolgozni. A szőlő darálása, préselése nagy élmény a gyermekeknek. Nagy figyelemmel és szakértelemmel vettek részt a munkálatokban, melyet az ide járó gyermekek apukái végeztek, irányítottak. A nehéz munka után jól esett a frissítő must, melyet meg is kóstoltak. Kis délutáni pihenőt követően kezdődött a mulatság, melyre szép számmal érkeztek szülők, vendégek. Rövid köszöntő után a gyermekek dalos játékát figyelgettük, melyet Balogh Dorina gimnáziumi tanuló, a Fekete László Zeneiskola növendékének dalcsokra követett. Ezután Veres Ramóna vezetésével táncházba invitáltunk mindenkit. Végül az óvodapedagógusok ügyességi játékokra invitálták a gyermekeket, nagy sikerrel. Aki éhes volt, az friss gyümölcsökkel, pogácsával, zsíros kenyérrel csillapíthatta éhségét, és musttal olthatta szomját. Köszönjük a szőlőt, a gyümölcsöket, a segítséget és minden hozzájárulást a szülőknek, nagyszülőknek, és külön köszönjük a Roma Nemzetiségi Önkormányzat felajánlását.

Szabóné Koczok Nóra Intézményvezető

Tiszaszőlős Község Önkormányzata a lakosság javaslatára Muliter Imre tiszaszőlősi lakosnak díszpolgári címet adományozott. A címmel járó díszoklevelet, emlékplakettet és egy futballabdát Kerekes András polgármester adta át – stílszerűen – egy hazai futballmérkőzés előtt. A címhez gratulálunk, a helyi sportért végzett munkáját köszönjük!

Kapcsolódó képgalériánkat erre a hivatkozásra kattintva érheti el >>

A fotókat Omiliák Melinda készítette.

2017. szeptember 17-én, esős vasárnap délután, ünnepi istentiszteletre gyűltünk össze a Tiszaszőlősi református templomba, a reformáció 500. évfordulója alkalmából. Az igehirdetés szolgálatát Koncz Tibor, a Nagykunsági Református Egyházmegye Esperese végezte. Ezen az alkalmon érkezett el hozzánk a reformáció évfordulója alkalmával január 1-én vándorútra indított Szentírás. 2017.január 1-től december 31-ig bejárja az összes  tiszántúli gyülekezetünket Záhonytól Szegedig. A hozzánk érkező Vándorbibliából Szabóné Szegedi Edit és Kiss Endréné olvasta fel az aznapra kijelölt igeszakaszt. A Biblia Isten kijelentésének tanúja, hiteles forrása, amelyben Isten szava szólal meg az ember üdvösséges javára. Benne iránytűt kapunk a kezünkbe, ami helyes tájékozódáshoz segít bennünket a hit útján. Istentiszteletünket emelkedettebbé tette a gyülekezet énekkarának szolgálata, akik reformáció korabeli énekeket is szólaltattak meg, Kerekes Eliza kórusvezetésével. Végül megtekinthettük a Cédrus Színház Protestálok című előadását. Hálásak vagyunk a reformáció áldásaiért, vívmányaiért.
Kéki Ibolya lelkész

Vége lett a hosszú, forró nyárnak és benépesedett az iskola… Augusztus 31-én tanévnyitóra szólt a csengő. A 96 ünneplőbe öltözött kisdiák, a szülők és a nevelőtestület tagjai gyülekeztek a belül szépen felújított tornateremben. Nem mindenki várta ezt a napot, sokan meghosszabbították volna a vakációt. Erre azonban nincs lehetőség, így nekik ki kell várni az őszi szünetet.

A megjelenteket Szabóné Szegedi Edit tanárnő köszöntötte, majd a Himnusz elhangzása után 4 kislány verssel nyitotta meg az új tanévet.

A Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola intézményvezetője – dr. Pásztorné dr. Vass Anikó – rövid ünnepi beszédben köszöntötte a diákokat, a szülőket és az iskola pedagógusait. Elmondta, hogy a májusban kiírt tagintézmény-vezetői pályázat eredményeként a Karcagi Tankerületi Központ öt évre Jóvér Kálmánné tanárnőt bízta meg a tagintézmény-vezetői feladatok ellátásával.

Jóvér Kálmánné az ünnepi beszédében tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy Tiszaszőlős Község Önkormányzata jóvoltából elkezdődött az iskola felújítása. Az intézmény biztonságosabbá, szebbé, élhetőbbé vált a tetőcsere, az új vizesblokk kialakítása és a meglévő korszerűsítése után. A tornatermi szárnyon már kicserélték az ajtókat, ablakokat, de a tetőcsere még ezután kezdődik.

Az iskola működését illetően biztosította a szülőket arról, hogy a jól működő hagyományokat, értékeket mindenképpen megőrzik, folytatják és kiteljesítik. Ugyanakkor változások is lesznek, amelyek előre mozdítják a tagintézmény működését. Harmonikusan működő, egymást tiszteletben tartó, közös elveket képviselő, az elért eredményekre méltán büszke, a szó legnemesebb értelmében vett iskolai KÖZÖSSÉG megteremtését jelölte meg az iskola céljaként. A legfőbb érték az együttműködés, a bizalom, a kölcsönös tisztelet legyen, amely érzelmi biztonságot tud nyújtani pedagógusnak, szülőnek, diáknak egyaránt. A KLG Tiszaszőlősi Általános Iskolájában jó pedagógusok dolgoznak. Velük együttműködve, az értékeket megtartva, de a változások szükségszerűségét felismerve szervezik meg a nevelő-oktató munkát.

Külön is köszöntötte a tantestület új tagjait. Számukra közös célként fogalmazta meg, hogy olyan gyermekeket neveljenek, akik megállják a helyüket a középiskolákban és később a felnőtt társadalom hasznos tagjaivá váljanak. A diákok számára a szorgalom fontosságát hangsúlyozta, mert igazi eredmények és sikerek csak így születhetnek. Végül sok-sok erőt, akaratot és együtt töltött szép napokat kívánt minden diáknak.

Az ünnepségen bemutatkoztak az első osztályosok is, majd ajándékkal kedveskedtek nekik a nagyobb diákok. Az ünnepség után az osztályfőnökök rövid megbeszélést tartottak az iskolakezdéssel kapcsolatban.

Kapcsolódó képgalériánkat erre a hivatkozásra kattintva érheti el >>