Születésnapi ünnepséget tartottak a hétvégén Horváth Lajosék, ugyanis  január 25-én töltötte be családfő a 90. életévét.  Ebből az alkalomból Kerekes András polgármester és Oláh Vince alpolgármester otthonában köszöntötte Lajos bácsit, és átadták neki a miniszterelnöki emléklapot, valamint a képviselő-testület ajándékát.  A polgármester köszöntőjében emlékeztette Lajos bácsit a Nagyszőlőbeli jószomszédságra, a közös kertészkedésre.. Az ünnepelt meghatódva fogadta a vendégeket, a helyben lakó és a születésnapra érkező családtagokat,  főleg az unokákat és dédunokákat, akik énekkel kívántak boldog születésnapot. Egy unokája Amerikából telefonon köszöntötte a papát. Csendben telnek Lajos bácsi napjai, szerencsére jó egészségnek örvend,  nincs szüksége orvosra, gyógyszerekre. Türelemmel viseli azt is, hogy gyakran fáj a lába. A legfontosabb, hogy legyen olvasnivaló, lehetőleg olyan újság, amiben van keresztrejtvény.
A születésnap alkalmából jó egészséget, sok örömet kívánunk a településünk szépkorú polgárának!

 

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
 
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken.
Alapítványunk több mint 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
 
PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
 
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

 Ismét lezárult egy gazdag élet…

2016. november 29-én a karcagi kórházban hosszantartó betegség után elhunyt Nagy Benedek nyugalmazott tsz-elnök, Tiszaszőlős Díszpolgára.

Nagy Benedek Tiszaszőlősön született 1925. szeptember 3-án. Az elemi iskola elvégzése után a szülei földjén gazdálkodott. Itt ismerte meg a paraszti gazdaság minden örömét és gondját. Látta azt is, hogy a földosztás után az újgazdák pénz és szakértelem nélkül próbálnak boldogulni. Ezen az akkori hatalom a szövetkezetek szervezésével próbált változtatni. Az volt a véleménye, hogy a szövetkezetek jó szándékú embereiben nincs meg az a gazdatudat, amely sikeressé teheti az elvégzett munkát.  Ezért nem is akart tsz-tag lenni, 1959-ig a saját földjén gazdálkodott, de az újabb „agitációnak” már nem tudott ellenállni, és belépett az újonnan megszervezett helyi Petőfi Mezőgazdasági Termelőszövetkezetbe, és beválasztották a vezetőségbe is. Iskolára küldték, 2 év múlva megválasztották a tsz elnökének. Ezt a tisztséget nyugdíjazásáig töltötte be. Az irányítása alatt Petőfi Tsz. a környék egyik legsikeresebb kisgazdasága lett. Felgyorsította a fejlesztéseket a község két termelőszövetkezetének – a Petőfinek és a Szarvas Sándornak – az egyesülése. A kor színvonalán álló nagyüzemi termelésmódban megjelentek a korszerű agrotechnikai eljárások (korszerű alapanyagok, vetőmagok alkalmazása, intenzív állattartás, öntözéses kertészet, saját piaci részvétel stb.) Megjelent a szolgáltatás, a feldolgozó ipar és a saját kereskedelmi ágazat kialakítása, amely akkor még úttörő vállalkozásnak számított. A Petőfi Tsz. volt a község legnagyobb munkaadója, a 3000 hektáron gazdálkodó szövetkezet eredményei jelentősen befolyásolták a lakosság életszínvonalát. A tsz segítette a falu előtt álló sport és kulturális feladatok megoldását, és ebben az elnök személyesen is nagy feladatot vállalt. 1987-ben egy sikeres gazdaságot hátra hagyva nyugdíjba vonult. A 26 éves tsz-elnöki múltat a Munka Érdemrend ezüst fokozatával ismerték el.

2011. augusztus 20-án a nagyüzemi mezőgazdasági termelés megszervezése területén kifejtett több évtizedes munkáját, az elért kimagasló eredményeit, a községért végzett munka során szerzett érdemeit elismerve részére Tiszaszőlős Község Képviselő-testülete a Tiszaszőlős Község Díszpolgára címet adományozta. Gyászolják családtagjai, a község önkormányzata, egykori munkatársai és azok, akik tisztelték és elismerték a községért végzett tevékenységét. Temetése 2016. december 5-én 11 órakor lesz a tiszaszőlősi temetőben.

Nyugodjon békében!

Jász-Nagykun-Szolnok megyében, november elseje előtt, folyamatosan ellenőrzik a temetők tűzbiztonságát a kirendeltségek hatósági munkatársai. Általános tapasztalat szerint a sírhelyek rendezettek, az elszáradt sírcsokrok, koszorúk gyűjtése, elszállítása megoldott, az éghető hulladék szabályos tárolására nagy figyelmet fordítanak a gondnokok és a temetők látogatói is. Szolnokon és környékén huszonöt település több mint harminc temetőjét keresik fel a katasztrófavédők, ugyanígy a jászberényi, mezőtúri és karcagi kirendeltségek is ellenőrzik a sírkerteket október 27-ig.

Mindenszentek idején és az azt követő Halottak napján általános szokás, hogy gyertyát gyújtunk azokért, akik már nem lehetnek velünk. Sokan nemcsak a temetőkben, hanem otthon is gyertyagyújtással emlékeznek meg, emellett egyre jobban terjed a halloweeni töklámpás készítése is. Sajnos nem telik el év anélkül, hogy a tűzoltókat ne riasztanák temetőtüzekhez, vagy olyan lakástűzhöz, amelyet kegyeleti gyertya okozott.

November első napjaiban országosan mintegy húsz olyan esethez riasztják a tűzoltókat, ahol kegyeleti mécsesek, vagy koszorúk okoznak tüzet. Az esetek többségében csak kisebb, néhány ezer forintos kár keletkezik, de minden évben előfordul, hogy egy kegyeleti célból meggyújtott gyertya miatt semmisül meg egy épület.

A tűzeseteket leggyakrabban az okozza, hogy a mécseseket, gyertyákat könnyen meggyulladó anyagok közelében helyezik el, a keletkező lángok a temetőben a száraz avarra, a lakásban pedig a függönyön és asztalterítőn keresztül a lakás más helyiségeire is átterjednek.

Temetőben csak mécsestartóban lévő mécsest tanácsos meggyújtani, ezeket a sírtól való távozás után el kell oltani. A Halloween alkalmából készített töklámpásokat és kegyeleti gyertyákat fontos olyan biztonságos helyre rakni, ahol nincsenek a közelben gyúlékony anyagok.

10 + 1 Jó tanács:

1. Ne hagyjunk a lakásban gyertyát vagy mécsest őrizetlenül, akkor sem, ha otthon tartózkodunk!

2. Gyertyát ne vízzel oltsunk!

3. Mécsest, gyertyát tűzálló tálban, alátéten helyezzünk el, távol függönytől, terítőtől, bútoroktól!

4. Ügyeljünk arra, hogy a meggyújtott mécsesek, gyertyák ne borulhassanak föl, szélvédett helyen legyenek, a kipattanó szikra ne érintkezhessen gyúlékony anyaggal!

5. Művirágból vagy szárított virágból készült koszorú tűzveszélyes!

6. A temetői hulladékot vigyük a kijelölt gyűjtőhelyre!

7. Tartsunk a sírhelyek közelében kannában vagy műanyag flakonban vizet!

8. A temetői látogatás után oltsuk el a kegyeleti gyertyákat, mécseseket!

9. Kisgyermekre ne bízzuk a gyertyák, mécsesek meggyújtását!

10. Ne rakjunk gyertyát ablakba, polcokra!

+1. Az egymás mellé helyezett gyertyák, mécsesek, koszorúk között tartsunk kellő távolságot!

Szolnok 2016. október 26.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Területi Tűzmegelőzési Bizottság