NYILVÁNTARTÁSI LAP

A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásának nyilvántartásba vételére
[bejelentés kötelező adattartalma a 210/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelet 2. melléklet A) pontja szerint]

A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai
1. A nyilvántartásba vétel száma: 17/2009.
2. A kereskedő neve: PELOPONESOS Kft.
         Címe, illetve székhelye: 1148 Budapest, Padlizsán út 15.
3. A kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: 01-09-687691
4. A kereskedő statisztikai száma: 12261161-5610-113-01
5. A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint: 
5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében címek):
5244 Tiszaszőlős, Dózsa György út 19.
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:…………………
5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jellege megjelölése: ……………………………………………………………………
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése;  …………………………………………………………………….
6. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3.§ (4) bekezdése szerint. Üzletben folytatott kiskereskedelmi tevékenység
7. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
7.1. napi/heti nyilvántartási ideje: Hétfőtől-Vasárnapig 8 órától 20 óráig
    7.2. üzlet elnevezése: Szőlőszem Szórakoztató és Egészség Farm
7.3. az üzlet alapterülete (m2): 180 m2
7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:……………………………………
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 210/2009. 2009. 04. 09.
8. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
    8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből:
1.1 Meleg- hideg étel, 1.2 Kávé, alkoholmentes és szeszesital
8.2. a Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek:…………………………………………
9. Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
    9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2.§ 10. pont):…………………………
    9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2.§ 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelmi tevékenység
    9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2.§ 18. pont):…………………………………………..
10. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
    10.1. kíván-e szeszesital-kimérést folytatni: igen
10.2. kíván-e az üzletben a 22.§ (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet folytatni: nem 
11. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)
12. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2009. 12. 31. 

NYILVÁNTARTÁSI LAP

Működési engedéllyel rendelkező üzletről
[működési engedély kötelező adattartalma a 210/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelet 2. melléklet B) pontja szerint]

A kereskedő és az üzlet adatai
1. A nyilvántartásba vétel száma; 16/2009.
2. A kereskedő neve: SZőLőSI FAMILIA KFT.
                         Címe, illetve székhelye: 5244 Tiszaszőlős, Alkotmány út 21.
3. A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: 16-09-010963
4. A kereskedő statisztikai száma: 14724547-4711-113-16
5. Az üzlet
    5.1. napi/heti nyitvatartási ideje. Hétfőtől-Vasárnapig 6 órától 20 óráig;
    5.2. címe, helyrajzi száma: 5244 Tiszaszőlős Alkotmány út 21.
    5.3. elnevezése: NAGY ABC
    5.4. alapterülete (m2): 97 m2
6. Üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt
    6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján:
        2. Dohányárú
    6.2. egyéb termékek, megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és szeszesital, 1. Élelmiszer, 1.4 Cukrászati készítmény, 1.7 Zöldség – Gyümölcs, 1.8 Kenyér pékárú, 1.9 Édességárú, 1.10 Tej, tejtermék, 1.11 Egyéb élelmiszer, 21. Háztartási tisztítószer, vegyi árú, 1.5 Hús- és hentesárú, 20. Illatszer, 24. Palackos gáz,
    6.3 a Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 9. Dohánygyártmány
7. Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
    7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2.§ 13.pont) üzletben folytatott kiskereskedelmi tevékenység.
    7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2.§ 18. pont): …………………………………………

8. Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2009. 12. 31.

NYILVÁNTARTÁSI LAP

Működési engedéllyel rendelkező üzletről
[működési engedély kötelező adattartalma a 210/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelet 2. melléklet B) pontja szerint]

A kereskedő és az üzlet adatai
1. A nyilvántartásba vétel száma; 15/2009.
2. A kereskedő neve: Nagy János
                         Címe, illetve székhelye: 5244 Tiszaszőlős, Béke út 19.  
3. A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: ES-499214
4. A kereskedő statisztikai száma: 52091395-5630-231-16
5. Az üzlet
    5.1. napi/heti nyitvatartási ideje. Hétfőtől-Vasárnapig 6 órától 18 óráig;
    5.2. címe, helyrajzi száma: 5244 Tiszaszőlős Béke út 19.
    5.3. elnevezése: OTTHON ABC
    5.4. alapterülete (m2): 30 m2
6. Üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt
    6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján:
        2. Dohányárú
    6.2. egyéb termékek, megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és szeszesital, 1. Élelmiszer, 1.7 Zöldség – Gyümölcs, 1.8 Kenyér pékárú, 1.9 Édességárú, 1.10 Tej, tejtermék, 1.11 Egyéb élelmiszer, 21. Háztartási tisztítószer, vegyi árú, 1.5 Hús- és hentesárú,
    6.3 a Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 9. Dohánygyártmány
7. Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
    7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2.§ 13.pont) üzletben folytatott kiskereskedelmi tevékenység.
    7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2.§ 18. pont): …………………………………………

8. Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2009. 12. 31.

NYILVÁNTARTÁSI LAP

A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásának nyilvántartásba vételére
[bejelentés kötelező adattartalma a 210/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelet 2. melléklet A) pontja szerint]

A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai
1. A nyilvántartásba vétel száma: 14/2009.
2. A kereskedő neve: Kalóz Csabáné
         Címe, illetve székhelye: 5244 Tiszaszőlős, Béke út 25.
3. A kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: ES-294194
4. A kereskedő statisztikai száma: 64269919-5211-231-16
5. A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint: 
5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében címek):
5244 Tiszaszőlős, Kossuth L. út 2.
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:…………………
5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jellege megjelölése: ……………………………………………………………………
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése;  …………………………………………………………………….
6. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3.§ (4) bekezdése szerint. Üzletben folytatott kiskereskedelmi tevékenység
7. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
    7.1. napi/heti nyilvántartási ideje: Hétfőn 8 órától 12 óráig Keddtől-Péntekig de. 8 órától – 12 óráig du. 14 órától 17 óráig Szombaton 8 órától 12 óráig Vasárnap 8 órától 10 óráig
    7.2. üzlet elnevezése: 100 FORINTOS BOLT
7.3. az üzlet alapterülete (m2): 20 m2
7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:……………………………………
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 210/2009. 2005. 05. 26.
8. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
    8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből:
1.3 csomagolt kávé, 1.9 édességáru, 18. papír- és írószer, 27. Játékáru, 1. Élelmiszer, 3. Textil, 20. Illatszer, 21. Háztartási tisztítószer, vegyiárú;
8.2. a Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek:…………………………………………
9. Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
    9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2.§ 10. pont):…………………………
    9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2.§ 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelmi tevékenység
    9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2.§ 18. pont):…………………………………………..
10. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
    10.1. kíván-e szeszesital-kimérést folytatni: nem
10.2. kíván-e az üzletben a 22.§ (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet folytatni: nem 
11. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)
12. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2009. 12. 31. 

NYILVÁNTARTÁSI LAP

Működési engedéllyel rendelkező üzletről
[működési engedély kötelező adattartalma a 210/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelet 2. melléklet B) pontja szerint]

A kereskedő és az üzlet adatai
1. A nyilvántartásba vétel száma; 13/2009.
2. A kereskedő neve: Andrási Sándorné
                         Címe, illetve székhelye: 5358 Tiszafüred, Janafoki út 5.  
3. A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: ES-499208
4. A kereskedő statisztikai száma: 62201959-4711-231-16
5. Az üzlet
    5.1. napi/heti nyitvatartási ideje. Hétfőtől-Péntekig 6:30 órától 18 óráig; Szombaton 6:30 órától – 13 óráig; Vasárnap 7 órától – 10 óráig; 
    5.2. címe, helyrajzi száma: 5244 Tiszaszőlős Fő út 49.
    5.3. elnevezése: VEGYES BOLT
    5.4. alapterülete (m2): 49 m2
6. Üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt
    6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján:
        2. Dohányárú
    6.2. egyéb termékek, megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és szeszesital, 1. Élelmiszer, 1.7 Zöldség – Gyümölcs, 1.8 Kenyér pékárú, 1.9 Édességárú, 1.10 Tej, tejtermék, 1.11 Egyéb élelmiszer, 17. Újság, napilap, 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási tisztítószer, vegyi árú, 
    6.3 a Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 9. Dohánygyártmány
7. Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
    7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2.§ 13.pont) üzletben folytatott kiskereskedelmi tevékenység.
    7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2.§ 18. pont): …………………………………………

8. Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2009. 12. 31.

NYILVÁNTARTÁSI LAP

Működési engedéllyel rendelkező üzletről
[működési engedély kötelező adattartalma a 210/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelet 2. melléklet B) pontja szerint]

A kereskedő és az üzlet adatai
1. A nyilvántartásba vétel száma; 12/2009.
2. A kereskedő neve: COOP SZOLNOK ZRT.
                         Címe, illetve székhelye: 5008 Szolnok, Krudy Gyula út 108.   
3. A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: 16-10-001268
4. A kereskedő statisztikai száma: 10464265-5211-114-16
5. Az üzlet
    5.1. napi/heti nyitvatartási ideje. Hétfőtől-Péntekig 6:30 tól 18 óráig; Szombaton 6:30 tól – 12 óráig; Vasárnap 6:30 tól – 11 óráig; 
    5.2. címe, helyrajzi száma: 5244 Tiszaszőlős Fő út 23.
    5.3. elnevezése: 840 sz. ABC
    5.4. alapterülete (m2): 285 m2
6. Üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt
    6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján:
        2. Dohányárú
    6.2. egyéb termékek, megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és szeszesital, 1. Élelmiszer, 1.7 Zöldség – Gyümölcs, 1.8 Kenyér pékárú, 1.9 Édességárú, 1.10 Tej, tejtermék, 1.11 Egyéb élelmiszer, 17. Újság, napilap, 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási tisztítószer, vegyi árú,  1. 4 Cukrászati készítmény, 1.5 Hús- és hentesárú, 16. Könyv, 18. Papír, írószer, 24. Palackosgáz, 30. Virág és Kertészeti cikk, 32. Állateledel, 3. Textil,
    6.3 a Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 9. Dohánygyártmány
7. Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
    7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2.§ 13.pont) üzletben folytatott kiskereskedelmi tevékenység.
    7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2.§ 18. pont): …………………………………………

8. Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2009. 12. 31.

NYILVÁNTARTÁSI LAP

Működési engedéllyel rendelkező üzletről
[működési engedély kötelező adattartalma a 210/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelet 2. melléklet B) pontja szerint]

A kereskedő és az üzlet adatai
1. A nyilvántartásba vétel száma; 11/2009.
2. A kereskedő neve: Pardyné Fenyvesi Magdolna Hajnalka
                         Címe, illetve székhelye: 5244 Tiszaszőlős Fő út 45.
3. A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: ES-499259
4. A kereskedő statisztikai száma: 63296271-5630-231-16
5. Az üzlet
    5.1. napi/heti nyitvatartási ideje. Hétfőtől-Csütörtökig 7 órától 22 óráig; Péntektől-Szombatig 7 órától – 24 óráig; Vasárnap 7 órától – 22 óráig; 
    5.2. címe, helyrajzi száma: 5244 Tiszaszőlős Fő út 45.
    5.3. elnevezése: SZOMJAS HORGÁSZ BOROZÓ
    5.4. alapterülete (m2): 25 m2
6. Üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt
    6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján:
        2. Dohányárú
    6.2. egyéb termékek, megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és szeszesital, 1.2 Kávéital, alkoholmentes – és szeszes ital, 1.9 Édességárú,
    6.3 a Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 9. Dohánygyártmány
7. Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
    7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2.§ 13.pont) üzletben folytatott kiskereskedelmi tevékenység.
    7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2.§ 18. pont): …………………………………………

8. Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2009. 12. 31.

NYILVÁNTARTÁSI LAP

Működési engedéllyel rendelkező üzletről
[működési engedély kötelező adattartalma a 210/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelet 2. melléklet B) pontja szerint]

A kereskedő és az üzlet adatai
1. A nyilvántartásba vétel száma; 10/2009.
2. A kereskedő neve: Szőnyi Ferenc Zoltánné
                         Címe, illetve székhelye: 5244 Tiszaszőlős Dózsa György út 3.
3. A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: ES-219078
4. A kereskedő statisztikai száma: 611838005-5211-231-16
5. Az üzlet
    5.1. napi/heti nyitvatartási ideje. Hétfőtől-Péntekig 5 órától–18 óráig; Szombaton 5 órától – 12 óráig; Vasárnap 6 órától – 11 óráig; 
    5.2. címe, helyrajzi száma: 5244 Tiszaszőlős Dózsa György út 3.
    5.3. elnevezése: VEGYES ÉLELMISZER
    5.4. alapterülete (m2): 30 m2
6. Üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt
    6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján:
        2. Dohányárú
    6.2. egyéb termékek, megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján: 1. Élelmiszer, 1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és szeszesital, 1.7 Zöldség, gyümölcs, 1.8 kenyér, pékárú, 1.9 Édességárú, 1.10 Tej, tejtermék, 1.11 Egyéb élelmiszer, 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási tisztítószer, vegyi árú,
    6.3 a Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 9. Dohánygyártmány
7. Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
    7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2.§ 13.pont) üzletben folytatott kiskereskedelmi tevékenység.
    7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2.§ 18. pont): …………………………………………

8. Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2009. 12. 31.

Tiszaszőlős immár negyedik alkalommal indított csapatot a március 13-án Abádszalókon megtartott a Tisza-tavi Böllérversenyen.

boller_nyito.jpgCsapatunk tagjai – Csiki Ferencné,  Leviczki Elemérné, Kalóz Imre, Oláh Attila, Paska Zoltán, Tolvaj László – és a segítőik már kora hajnalban talpon voltak. A fogópálinka kóstolása után gyorsan berendezték az előző napon kialakított portát, és elkezdődött a nagy munka a “konyhában” és az “udvaron”. Amíg a szakácsok a hagymát tisztították, a kislányok szalonnából megformázták hazánk térképét. A korán kelő látogatókat forral borral, pogácsával és zsíros kenyérrel fogadtuk. Természetesen nekik is jutott a pálinkából. A kb. 110 kg-os hízó gyorsan kilehette lelkét a Kalóz “mester” éles kése nyomán, majd a szakszerű perzselés, mosás, darabolás után dagadó, orja, karaj, szalonna formájában az asztalon pihent. Az étlapot a szőlősi hagyományok alapján állítottuk össze: orja leves házi csigatésztával, töltött és disznótoros káposzta, sült kolbász és hurka. Specialitásunk a “citronyos-zelleres” kolbász Kossuth Lajos módra, amely elnyerte a közönség tetszését. Délben benépesült a portánk, mert már a teljes étlapból lehetett választani. El is fogyott minden, három óráig 770 kóstoló jegyet gyűjtöttünk össze. A látogatóink többségével sikerült beszélgetni is. Voltak, akik már tavaly is megkóstolták a szőlős ízeket, mások az idén ismerték meg a csapat és segítőik hozzáértését. A zsűri érdeklődéssel figyelte szereplésünket, de a díjak az idén “elkerülték” csapatunkat. De szomorúságra semmi okunk, nagyon jól éreztük magunkat, és ugyanezt láttuk a látogatók arcán is. És ez a legfontosabb!

A fotókat Oláh Vince készítette, melyeket megtekinthet erre a hivatkozásra kattintva!