No comments yet

Meghívó Képviselő-testületi alakuló ülésre

Magyarország  helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CILXXXIX törvény 43. § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva összehívom Tiszaszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete ünnepélyes alakuló ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom Önt 2014. október 27. (hétfő) 13 órára.  

Az ülés helye: Tiszaszőlősi Közös Önkormányzati  Hivatal tanácskozó terme.

Napirend előtt: Tájékoztató a 2014. október 12-én megtartott helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás, valamint a nemzetiségi önkormányzati választás eredményéről.
Előadó: Nagy Gáspárné Helyi Választási Bizottság Elnöke

Napirendi tervezet:

1./ A képviselő testület eskütétele.

2./ A polgármester eskütétele.

3./ Polgármester illetményének megállapítása.

4./ Polgármester költségtérítésének megállapítása.

5./ Alpolgármester megválasztására javaslat.  
Előadó: Kerekes András polgármester  

6./ Alpolgármester tiszteletdíjára javaslat.     

7./ Bizottságok megalakítása, megválasztása.
Előadó: Kerekes András polgármester  

8./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, felülvizsgálatára megbízás adása.
Előadó: Debrődiné Zoboki Magdolna jegyző  

9./ Képviselő-testület tagjai tiszteletdíja mértékének megállapítására, megbízás adása a hatályos rendelet módosítására.
Előadó: Kerekes András polgármester  

10./  Gazdasági program ismertetése 2014-2018.
Előadó: Kerekes András polgármester 

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

Tiszaszőlős, 2014. október 16.

Kerekes András
polgármester

Post a comment