No comments yet

Álláspályázat Óvodapedagógus munkakör betöltésére

Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda
Óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5244 Tiszaszőlős, Szabadság tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Óvodapedagógus,

•         Főiskolai végzettség

•         Magyar állampolgárság

•         Cselekvőképesség

•         Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Helyismeret, a település és környezetének ismerete

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű Jó kommunikációs képesség,

•         Kiváló szintű Empátia, gyermekszeretet, tolerancia,

•         Kiváló szintű Jó kapcsolatteremtő képesség, együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz

•         Főiskolai diploma, óvodapedagógus

•         Motivációs levél

•         Erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Koczok Nóra nyújt, a 0659511343 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda címére történő megküldésével (5244 Tiszaszőlős, Szabadság Tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 136/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Szabóné Koczok Nóra részére a tszolosovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Szabóné Koczok Nóra, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5244 Tiszaszőlős, Szabadság Tér 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat az óvodavezető bírálja el, és dönt az állást betöltő személyéről. A pályázók értesítése elektronikus formában történik. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A közalkalmazotti jogviszony 3 hónapos próbaidővel, határozatlan időre jön létre.A kiválasztott pályázóval személyes interjút is szükségesnek tart a kiíró.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Tiszaszőlős község weboldala – 2019. augusztus 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Post a comment