„A nevelés nem csak elveken és okos taktikán múlik, mert elsősorban a lényünkkel nevelünk. A nevelés: titkos metakommunikáció. Ami jó benned és tiszta, és ami rossz és koszos, továbbadod. A gyerek remegi félelmeidet, aggódja az aggodalmaidat – de éli a nyugalmadat és derűdet is – ha valódi.”

Müller Péter

„Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. Az óvoda funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció. Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését”

(Óvodai nevelés országos alapprogramja)

Óvodánk Tiszaszőlős központjában helyezkedik el, nyugodt, gyönyörű zöld övezetben.

Intézményünk folyamatosan felújított, 2016. óta ismét három csoporttal működik.

A 3-6 éves gyermekek nevelésére optimális környezetet biztosítunk: megfelelő mennyiségű és minőségű játékokkal, esztétikusan berendezett csoportszobákkal, tágas, mozgásfejlesztő játékokban gazdag udvarral. A tárgyi feltételek mellett a személyi feltételeket is igyekszünk optimalizálni.

„A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze.”

(Óvodai nevelés országos alapprogramja)

A játék mellett minden nap tevékenykedünk:

– A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a kisgyermek mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme.

– Az élményt nyújtó közös ének-zenei tevékenységek során a gyermek felfedezi a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét.

– A gyermeki alkotás, ábrázoló tevékenység a belső képek gazdagítására épül

– A mindennapos mozgás kedvezően befolyásolja a gyermeki szervezet növekedését, teherbíró-ellenálló képességét.

A környezet megismerése, a valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését.

Kapcsolataink:

„Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. Ennek alapvető feltétele a családdal való együttműködés”

(Óvodai nevelés országos alapprogramja)

Intézményünk és a fenntartója között kölcsönös bizalmon alapuló együttműködés van.

A település intézményeivel is rendszeresen együttműködünk: látogatjuk az időseket, közös programokon veszünk részt az iskolával, látogatásokat teszünk a könyvtárba stb.