Pályázatok

 • Tájékoztató

  a ,,Tiszaszőlősi kétfogatú tájház és víztorony turisztikai célú hasznosítása, kikötő fejlesztés megvalósításával,, c. projekt

  indításáról

  Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a TOP-1.2.1-15 kódszámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívás kapcsán a Tiszaszőlős Községi Önkormányzat sikerrel nyújtott be támogatási kérelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (támogató) felé.

  A Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2016.07.13. napon befogadott TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00018 azonosító számmal nyilvántartott támogatási kérelmét a benyújtást követően a támogató 2017.08.11. napon kelt döntése szerint, támogatásban részesítette.

  Ennek megfelelően megkezdődhet a ,,Tiszaszőlősi kétfogatú tájház és víztorony turisztikai célú hasznosítása, kikötő fejlesztés megvalósításával,, című projekt megvalósítása.

  A projektgazda – Tiszaszőlős Községi Önkormányzategyedüli pályázóként, konzorciumi együttműködés nélkül valósítja meg projektjét, melynek összköltsége 139.479.281, -Ft.

  A projekt megvalósításának tervezett időtartama:

  – A projekt tervezett kezdete: 2017.12.01.

  – A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.03.31.

  A TOP-1.2.1-15 kódszámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívás célja térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése, és a foglalkoztatás növelése érdekében.

  A projektgazda által összeállított fejlesztési elképzelés megvalósítja a pályázati felhívás azon elvárását, hogy a létrejövő, új turisztikai attrakció az épített és szellemi örökség értékeinek hasznosítására épüljön, és ezen értékekhez illeszkedő látogatóbarát – és élmény-elemeket hozzon létre.

  A fejlesztés rövid bemutatása:

  Az Önkormányzatnak jelenleg turizmushoz kapcsolódó nagy volumenű tevékenysége nincs, ezért az Önkormányzat megfelelő tapasztalattal, kapcsolatrendszerrel és szakmai tudással rendelkező turisztikai szakember vesz igénybe a projektmenedzsment tagjaként a projekt kidolgozásához, megvalósításához, hogy annak eredményeként hosszú távon is fenntartható és működtethető legyen a kialakítandó szolgáltatás.

  Jelen projekt keretében megvalósuló fejlesztés 3 részből áll és 2 megvalósulási helyszínt érint:

  1.) Aranyosi kikötő fejlesztése – Tiszaszőlős, Tisza 420,515-420,643 km bal parti szelvény között

  2.) Kétfogatú tájház – Tiszaszőlős Szabadság tér 4/b Hrsz.: 271

  3.) Víztorony – Tiszaszőlős Szabadság tér 4/b Hrsz.: 271

  A fejlesztés megvalósulásával új turisztikai attrakció jön létre a helyi hagyományokra épülve a kulturális és örökségturizmus területén, míg a vízi turizmus keretében belül a meglévő kikötő és szolgáltatásainak bővítése valósul meg. A pályázó célja, hogy Tiszafüred térségébe és az érintett Tisza szakaszához (Tiszaszőlős) épített és természeti turisztikai látványosságaihoz érkező turisták részére egyedi, komplex turisztikai szolgáltatást nyújtásával biztosítsa a szabadidő hasznos, aktív eltöltését.

  A projekt hosszú távú céljai:

  – Fenntartható turizmus alapjainak megteremtése,

  – Jász-Nagykun-Szolnok megye egyedi turisztikai szolgáltatásának komplex fejlesztése,

  – Önkormányzati tevékenység turizmus felé nyitásával új piaci szegmens megnyerése,

  – A helyi hagyományok és szokások, nemzeti értékeink iránti társadalmi felelősségvállalás megerősítése és tudatosítása

  – A természeti és kulturális örökség értékeinek tudatosítása (értékmentés)

  – Autentikus turisztikai élmény biztosítása

  – A helyi termékek és szolgáltatások iránti kereslet bővítése.

  A projekt rövid távú céljai:

  – Megyében egyedülálló kisléptékű, tematikus turisztikai attrakció kialakítása Tiszaszőlősön, kapcsolódó, komplex kulturális- és örökségturisztikai szolgáltatások szélesítése (garantált programok biztosítása), víziturisztikai szolgáltatással egybekötve,

  – Turisták tartózkodási idejének és egy főre jutó költésének növelése,

  – Új munkahelyek teremtése,

  – Helyi és térségi turisztikai együttműködések erősítése.

  A projekt során felmerülő további eseményekről és elért eredményekről, aktualitásokról folyamatosan hírt adunk honlapunkon, kérjük továbbra is böngéssze felületünket. •