Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda
Óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5244 Tiszaszőlős, Szabadság tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Óvodapedagógus,

•         Főiskolai végzettség

•         Magyar állampolgárság

•         Cselekvőképesség

•         Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Helyismeret, a település és környezetének ismerete

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű Jó kommunikációs képesség,

•         Kiváló szintű Empátia, gyermekszeretet, tolerancia,

•         Kiváló szintű Jó kapcsolatteremtő képesség, együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz

•         Főiskolai diploma, óvodapedagógus

•         Motivációs levél

•         Erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Koczok Nóra nyújt, a 0659511343 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda címére történő megküldésével (5244 Tiszaszőlős, Szabadság Tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 136/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Szabóné Koczok Nóra részére a tszolosovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Szabóné Koczok Nóra, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5244 Tiszaszőlős, Szabadság Tér 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat az óvodavezető bírálja el, és dönt az állást betöltő személyéről. A pályázók értesítése elektronikus formában történik. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A közalkalmazotti jogviszony 3 hónapos próbaidővel, határozatlan időre jön létre.A kiválasztott pályázóval személyes interjút is szükségesnek tart a kiíró.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Tiszaszőlős község weboldala – 2019. augusztus 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Tiszaszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője
5244 Tiszaszőlős, Fő út 21. Tel/fax: 59/511408
e-mail:jegyzo@tiszaszolos.hu

 

Tájékoztató  a Tiszaszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. július 1.
napi (hétfő) ügyfélfogadási szünetéről.

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a közszolgálati tisztviselőkről alkotott 2011. évi CXCIX. törvény 232/A §-a értelmében július 1. napja munkaszüneti nap a Közszolgálati Tisztviselők részére, ezért a Tiszaszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszőlősi székhelye és Tiszaderzsi Kirendeltsége

2019. július 1. napján (hétfőn) zárva tart, ügyfélfogadás nem lesz.

Megértésüket köszönjük!

 

Tiszaszőlős, 2019. június 25.

 

Debrődiné Zoboki Magdolna
jegyző

 

Május 10-én ünnepelte 90. születésnapját a Tiszaszentimrei Református Idősek Otthonában élő Oláh László, Laci bácsi. Ebből az alkalomból dr. Koczok Sándorné Tiszaszentimre alpolgármestere meglátogatta, köszöntötte, majd átadta Orbán Viktor miniszterelnök díszoklevelét és a helyi önkormányzat ajándékát. Az otthon lakói nevében Kalmárné Nagy Erzsébet gratulált az ünnepeltnek, majd egykori lakóhelyének – Tiszaszőlősnek – képviselő-testülete nevében Oláh Vince alpolgármester ajándékcsomaggal kedveskedett Laci bácsinak.

A köszöntők után kötetlen beszélgetés kezdődött. Szóba kerültek a régi lakodalmak, amikor még ők húzták a talpalávalót, elmesélte hogyan készítette a saját hegedűt. Felelevenítették a hivatalsegédi munkát a szőlősi iskolában, a gyerekek között eltöltött éveket, a Nagyszőlőben végzett munkát. Elmondta, hogy szeret az otthonban lenni, mindent kap, amire szüksége van.

Tiszaszőlős Község Képviselő-testületének nevében jó egészséget, boldog életet kívánok településünk szépkorú polgárának!
Kerekes András polgármester.