No comments yet

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Tiszaszőlős Község Önkormányzat Képviselő- testületének ülését a Magyarország helyi önkor-mányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés időpontja: 2015. február 26. (csütörtök) 16:00 óra
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme, 5244 Tiszaszőlős, Fő út 21.

A NYÍLT ÜLÉS NAPIRENDI PONTJAI:

A napirendi pontok előtt: önkormányzati képviselők kérdései.

1) Napirend: A "Tiszaszőlős Község ivóvíz-minőségének javítása a derogáció keretében” című KEOP-1.3.0/09-11-2013-0078 azonosító számú projekt vállalkozási szerződésének 2. sz. módo-sítása.  
Előadó: Debrődiné Zoboki Magdolna jegyző

2) Napirend: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása és elfogadása.
Előadó: Debrődiné Zoboki Magdolna jegyző

3) Napirend: A 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II.26.) rendelet módosítása. (Előirányzat módosítás.)
Előadó: Kerekes András polgármester

4) Napirend: Cafeteria szabályzatok megtárgyalása.
a) Tiszaszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői.
b) Tiszaszőlős Községi Önkormányzat közalkalmazottai és munka törvénykönyves munkavállalói.      
Előadó: Debrődiné Zoboki Magdolna jegyző

5) Egyéb kérdések.

A napirendek fontosságára és a szociális tárgyú önkormányzati rendelet megalkotási határidejére tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Tiszaszőlős, 2015. február 19.

Tisztelettel:
Kerekes András s.k.     
polgármester

Post a comment