No comments yet

Nagy Benedek 1925-2016

 Ismét lezárult egy gazdag élet…

2016. november 29-én a karcagi kórházban hosszantartó betegség után elhunyt Nagy Benedek nyugalmazott tsz-elnök, Tiszaszőlős Díszpolgára.

Nagy Benedek Tiszaszőlősön született 1925. szeptember 3-án. Az elemi iskola elvégzése után a szülei földjén gazdálkodott. Itt ismerte meg a paraszti gazdaság minden örömét és gondját. Látta azt is, hogy a földosztás után az újgazdák pénz és szakértelem nélkül próbálnak boldogulni. Ezen az akkori hatalom a szövetkezetek szervezésével próbált változtatni. Az volt a véleménye, hogy a szövetkezetek jó szándékú embereiben nincs meg az a gazdatudat, amely sikeressé teheti az elvégzett munkát.  Ezért nem is akart tsz-tag lenni, 1959-ig a saját földjén gazdálkodott, de az újabb „agitációnak” már nem tudott ellenállni, és belépett az újonnan megszervezett helyi Petőfi Mezőgazdasági Termelőszövetkezetbe, és beválasztották a vezetőségbe is. Iskolára küldték, 2 év múlva megválasztották a tsz elnökének. Ezt a tisztséget nyugdíjazásáig töltötte be. Az irányítása alatt Petőfi Tsz. a környék egyik legsikeresebb kisgazdasága lett. Felgyorsította a fejlesztéseket a község két termelőszövetkezetének – a Petőfinek és a Szarvas Sándornak – az egyesülése. A kor színvonalán álló nagyüzemi termelésmódban megjelentek a korszerű agrotechnikai eljárások (korszerű alapanyagok, vetőmagok alkalmazása, intenzív állattartás, öntözéses kertészet, saját piaci részvétel stb.) Megjelent a szolgáltatás, a feldolgozó ipar és a saját kereskedelmi ágazat kialakítása, amely akkor még úttörő vállalkozásnak számított. A Petőfi Tsz. volt a község legnagyobb munkaadója, a 3000 hektáron gazdálkodó szövetkezet eredményei jelentősen befolyásolták a lakosság életszínvonalát. A tsz segítette a falu előtt álló sport és kulturális feladatok megoldását, és ebben az elnök személyesen is nagy feladatot vállalt. 1987-ben egy sikeres gazdaságot hátra hagyva nyugdíjba vonult. A 26 éves tsz-elnöki múltat a Munka Érdemrend ezüst fokozatával ismerték el.

2011. augusztus 20-án a nagyüzemi mezőgazdasági termelés megszervezése területén kifejtett több évtizedes munkáját, az elért kimagasló eredményeit, a községért végzett munka során szerzett érdemeit elismerve részére Tiszaszőlős Község Képviselő-testülete a Tiszaszőlős Község Díszpolgára címet adományozta. Gyászolják családtagjai, a község önkormányzata, egykori munkatársai és azok, akik tisztelték és elismerték a községért végzett tevékenységét. Temetése 2016. december 5-én 11 órakor lesz a tiszaszőlősi temetőben.

Nyugodjon békében!

Post a comment