„Jer, jer, kikelet,
Seprűzd ki a hideget,
Ereszd be a meleget,
Dideregtünk eleget.”

 Ezzel a rigmussal nyitották meg az általános iskola dolgozói jelmezbe öltözve a Farsangi ünnepséget.
Ezek után a sok-sok egyéni jelmezes színes kavalkádjában gyönyörködhettek az érdeklődők, akik zsúfolásig megtöltötték a tornatermet. A gyermek és felnőtt csoportok vidám műsorszámát is vastapssal jutalmazták. A szünetben a Diákönkormányzat és a Szülői Munkaközösség étellel, itallal, tombolával várta a vásárló kedvű részt vevőket. A gyermekek kézműves foglalkozáson vehettek részt, miközben a zsűri értékelt. A különböző kategóriák legjobbjai ajándékot kaptak és minden jelmezes jutalmazásban részesült.
Bízunk benne, hogy a telet sikerült elűzni, hiszen az egész hét a Farsang jegyében telt az iskolában: volt farsangi sportvetélkedő, táncház és a községben az utcákat bejárva, vidám maskarába öltözve farsangi felvonulás.
Köszönet minden támogatónak, szervezőnek, segítséget adónak, akik nagyban hozzájárultak a farsangi rendezvény sikerességéhez.
Anginé Szőnyi Eszter iskolatitkár

2012. december első hetében a Comenius pályázat keretében részt vehettem hét, tanulmányaiban és nyelvtudásában jeleskedő tanuló társaságában egy tanulmányi kiránduláson Németországban.

Tanulmányi kiránduláson voltam Németországban...A Tiszaszőlősi Általános Iskolából rajtam kívül Sári Bianka tanuló és Szabó Anikó kísérő tanárnő, valamint a Kossuth Lajos Gimnáziumból öt diák és kísérő tanárai utaztak a csoporttal. Elsőként München csodálatos látnivalóit néztük meg. Majd Uffenheim-be vonattal jutottunk el, ahol már várta a tanulókat az a német család, akik egy hétig vendégül láttak bennünket. Én egy nagyon kedves családhoz kerültem, ahol egy korombeli lánnyal kötöttem mély barátságot. A hét folyamán sok programot szervezett nekünk a helyi iskola és a település. Tanórán és karácsonyi koncerten vehettünk részt, majd táncház keretében ismerkedhettünk egymással. Ellátogattunk Rothenburgba, ahol megcsodálhattuk különleges látnivalóját is: az egész évben nyitva tartó hatalmas karácsonyi üzletet. Würzburg-ban a várat és a várost tekintettük meg. Hazafelé még megnéztük Nürnberg csodás látnivalóit, nevezetességeit, valamint különleges stílusban épült lakóházait. Egy életre szóló élménnyel tértünk haza, melyről fényképes beszámolót készítettem.
Szeptemberben ismét találkozhatunk a német vendéglátó diákokkal, akik cserediákként jönnek egy hétre hozzánk, hogy megismerhessék Magyarországot, illetve Tiszafüredet, Tiszaszőlőst és a környék látnivalóit, nevezetességeit.

Köszönöm a lehetőséget Monokiné Andrási Edit tiszafüredi tanárnőnek, hogy megírta a pályázatot, megszervezte ezt a csodálatos tanulmányi kirándulást, melyen én is részt vehettem.
Szőnyi Krisztina
8. osztályos tanuló

Advent 2012.Az év legmeghittebb ünnepéhez közeledve hetekkel korábban megindult nálunk is a készülődés a téli ünnepekre. Már november végén felállítottuk a falu karácsonyfáját. A gyerekek izgatottan várták a Mikulást, majd a legszebb családi ünnepet, a karácsonyt, és végül az évbúcsúztató Szilvesztert. Ebből a készülődésből az idősek sem maradtak ki, őket december 20-án Kéki Ibolya református lelkész, az óvodások, az iskolások, és a hittanra járó gyerekek köszöntötték. December 20-án az iskola tornatermében bensőséges műsor várta az érdeklődő közönséget. Végül a december 23-án fúvószenei koncerttel és mazsorett bemutatóval zártuk az év végi közösségi programokat. Már Tiszaszőlősön is meggyújtották a negyedik gyertyát az adventi koszorún, és lassan elcsendesedik a község is a vásárlás és a sütés-főzés napjai után.

Minden tiszaszőlősi lakosnak, családnak áldott, békés szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendőt kívánunk! (szerk.)
(A fényképek a községi ünnepségeken készültek.)

Jubileumi közmeghallgatás Tiszaszőlősön2002-ben választotta meg Tiszaszőlős lakossága a település első önkormányzatát. Akkor a lakosság 76 % -a gondolta úgy, hogy fontos kik irányítják a helyi közösség életét. A 10 éves önállóság eredményeit és gondjait megtárgyalni hívta a képviselő-testület a lakosságot 2012. november 28-án rendhagyó közmeghallgatásra. Az iskola tornatermében Tiszaszőlős múltja és jelene címmel fotókiállítás várta az érdeklődő helybélieket. Kerekes András polgármester köszöntötte a népes hallgatóságot, a meghívott vendégeket – Varga Mihály miniszter urat, Abádszalók, Tiszaderzs, Tiszaszentimre, Tomajmonostora polgármestereit -, a képviselőtestület tagjait. Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter levélben köszöntötte a tiszaszőlősieket. A közmeghallgatás részletes beszámolóval kezdődött, amely számokkal alátámasztott, elvégzett munkáról szólt. A fő gondolatai a lakosság által felvetett problémákra – a közmunkákra, az infrastrukturális fejlesztésekre, az intézmények állapotára, helyzetére – igyekezett választ adni. Kerekes András polgármester kiemelte, hogy a 2011-es gazdasági évet sikeresnek tartja, a betervezett fejlesztési feladatok teljes mértékben sikerült megvalósultak, sőt a takarékos gazdálkodás eredményeként terven felüli feladatokra is sikerült forrást találni. A 2012. évi költségvetés végrehajtása időarányos, a még hátralévő feladatok teljesíthetők.

A beszámolója további részében szólt a 10 év eredményiről is. Megjegyezte, hogy akkor nagyon rossz helyzetben volt a település: a középületek romosak, a közterületek elhanyagoltak voltak, hiányoztak a település irányításához szükséges személyi és tárgyi feltételek. Az önállóság első lépéseihez akkor nagyon sokat jelentett Varga Mihály képviselő úr biztatása és segítsége. Az eltelt egy évtized alatt közel 500 millió forintot sikerült pályázati forrásokból a település fejlesztésére fordítani. A változást jól szemléltetik a fotókiállítás képei: megújult középületek, új utak, mozgalmas közösségi élet jelzi, hogy érdemes volt akkor az önállóságra szavazni. Bár minden évben nagy gondot fordított a település a közmunkák szervezésére, még mindig a legnagyobb gond a munkanélküliség, és ezzel összefüggésben a lakónépesség csökkenése.
A beszámolója végén megköszönte a lakosság és a képviselőtestületek támogatását és emléklapot és plakettet adott át Varga Mihály képviselő úrnak, 3 köztisztviselőnek (Szőke Lászlóné, Muliter Judit, Nagy Jánosné) és 2 önkormányzati képviselőnek (Molnár László, Leviczki Elemér), akik 10 éve aktív részesei a helyi közéletnek. Oláh Vince alpolgármester bejelentette, hogy a Kerekes András polgármester a falu megújításáért végzett munkája elismeréseként a Vidéki Magyarországért Díjat kapott, melyet dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter adott át. A képviselő-testület tagjaként gratulált az elismeréshez, melyet évente csak 3 fő kaphat meg, majd átadta a 10 éves jubileumi emléklapot és plakettet. A jó hangulatú közmeghallgatást a tiszaszőlősi gyerekek és a Tiszafüredi Néptáncegyüttes műsora zárta.

Sikeres alapítványi est az iskolábanGyönyörű őszi dekoráció, kompozíció fogadta a vendégeket a hétvégén a „Tiszaszőlősi Iskola Gyermekeiért Alapítvány” – már hagyománnyá vált – rendezvényén. A tornaterem zsúfolásig megtelt. Tar Lajos igazgató, egyben kuratóriumi elnök ünnepi beszéde után az osztályok, csoportok adták elő látványos, színvonalas produkciójukat. A sok-sok próba, lázas készülődés meghozta gyümölcsét, a nézőközönség vastapssal jutalmazta őket.
A két felvonás közben büfével várta a Szülői Munkaközösség a jelenlévőket. De megmutatta magát portékáival a „Főzőcske”, a „Virágkötő” és a „Kézműves” szakkör is. A tombolahúzáskor sok-sok szép ajándék gazdái lehettek a szerencsések.
Az előadás végén a tanulók táncba hívták a vendégeket – szimbolizálva ezzel az összetartozást, a szeretetet.
Nagyon szép bevétellel zárult az est: 433.040,-Ft. Ennek 10%-át – 43.300,-Ft-ot – ajánlották fel a tanulók a „Szemem fénye alapítványnak”, ezzel támogatva egy beteg kisfiú gyógyulását.
Egy nagyon sikeres rendezvény valósult meg. Köszönet ezért minden adományozónak, támogatónak, szülőnek és a rendezvény alkotóinak.

Anginé Szőnyi Eszter iskolatitkár
Új esély a vidéknek
GAZDÁLKODÓK,  ÉLELMISZER-ELőÁLLÍTÓK  FIGYELEM:
KÖTELEZő  AGRÁRKAMARAI  REGISZTRÁCIÓ!
 
Az augusztus 1-től hatályos új agrárkamarai törvény alapján a 2013. február 1-21. között tartandó országos kamarai választásokkal MEGALAKUL AZ ÚJ NEMZETI AGRÁR- ÉS ÉLELMISZER KAMARA. A törvény értelmében a hazai mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó szektor összes szereplője, így a gazdasági társaságok mellett az őstermelők és az egyéni vállalkozók is alanyi jogon tagjaivá válnak az új egységes köztestületnek.
Az új kamara legfőbb feladata a magyar agrárium megerősítése, versenyképességének növelése és érdekeinek hatékony védelme lesz, kibővült közfeladatokkal és hasznos tagi szolgáltatásokkal.
 
HATÁRIDő: 2012. NOVEMBER 30.
 
A törvény előírja, hogy a leendő tagok 2012. november 30-ig kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az agrárkamara honlapján keresztül (www.agrarkamara.hu), és megfizetni az egyszeri 5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. Eddig már közel 100 ezren teljesítették ezt a kötelezettségüket.
AMENNYIBEN ÖN MÉG NEM TETTE MEG, MIELőBB REGISZTRÁLJON, MERT A NOVEMBER 30-I HATÁRIDő A KAMARAI VÁLASZTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTELRE NÉZVE JOGVESZTő!

REGISZTRÁCIÓ: www.agrarkamara.hu
MOST MEGÉRI MINÉL ELőBB REGISZTRÁLNI:  a NOVEMBER 15-i
g regisztrálók ingyenesen kézhez kapják az agrárkamara új e-mailes szolgáltatását, a hetente frissülő KAMARAI PIACFIGYELőT, amely a növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok aktuális piaci híreit, adatait gyűjti össze.
SEGÍT A KAMARAI TANÁCSADÓ ÉS A FALUGAZDÁSZ!
 
Ha technikai segítségre van szüksége a regisztrációhoz, azt ingyenesen igénybe veheti országszerte a 200 kamarai tanácsadó irodában (lista: umvp.agrarkamara.hu ) és az országos falugazdász hálózatnál is.
A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA IS SEGÍTI A REGISZTRÁCIÓT: 06-80-911-078 (zöld szám), ill. regisztracio@agrarkamara.hu. Az Agrárkamara ezen felül november hónapban regisztrációs fogadóórákat is szervez a vidéki településeken, ahol a kamarai tanácsadó segítségével kényelmesen, helyben intézheti el regisztrációját.

Figyelje a településekre kihelyezett plakátokat!

 
AZ AGRÁRKAMARAI TANÁCSADÓ IRODÁK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN:
 
 5000 Szolnok, Baross u. 20. III.  Mezei Tibor  30/332-2809
 5130 Jászapáti, Velemi E. u 4-6.  Budai Gábor  20/385-1673
5200 Törökszentmiklós, Almásy u. 6.  Molnár Erzsébet  30/332-2639
 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.  Törjék Anita  30/332-3424
 5310 Kisújszállás, Petőfi u. 20-22.  Nagy László  30/284-5258
 5440 Kunszentmárton, Kerületiház út 10.  Kurucz István  30/332-1511
 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 98.  Túri Emese  30/642-9363
 5430 Tiszaföldvár, Malom út 1.  Hernek Antal  30/331-9781
 5100 Jászberény, Ady E. u. 18.  Törőcsik Anikó  30/325-7807
 5241 Abádszalók, Deák Ferenc u. 12.  Fejes-Nagyfejeő Imréné Balasi Tünde  30/298-0961
 5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 161.  Molnár Erzsébet  30/332-2639
 5300 Karcag, Dózsa György út 24.  Nagy László  30/284-5258

 

Megemlékezés Október 23-ika alkalmábólTiszaszőlős lakói fáklyás felvonulással és a Szabadság téren koszorúzással emlékeztek az 1956. október 23-i eseményekre. Az ünnepségen Kerekes András polgármester elevenítette fel az 56 évvel ezelőtti forradalom eseményeit, az általános iskola tanulói pedig irodalmi műsorral készültek. Az ünnepség végén az önkormányzatok, az intézmények és a civilszervezetek képviselői koszorút helyeztek el az 1956-os emlékkőnél.

Gratulálunk és köszöntjük...

Kerekes András polgármestert, akinek az újra önállóvá vált település – Tiszaszőlős – arculatának, intézményeinek megújításáért, közösségi életének fellendítése érdekében végzett munkájáért dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter 2012. október 18-án a Magyar Vidékért Díjat adományozta.  

Irányításával az elmúlt 10 évben kiépült a település közigazgatási rendszere, megváltozott községünk arculata, parkok, utak, járdák épültek, megújult az óvoda, a könyvtár, az orvosi rendelő, az idősek otthona. Új szerepet kapott a helyi közélet, ismét fontossá vált a hagyományok őrzése és újak létrehozása, a sport és a kultúra újjáélesztése, a lakosság tájékoztatása.

A munkája nyomán jól megérdemelt elismeréséhez jó egészészséget polgármesterünknek, további munkájához sok sikert kívánunk!