Ebből az alkalomból Kerekes András polgármester és Oláh Vince alpolgármester a családja körében köszöntötte Irma nénit, és átadták a miniszterelnöki emléklapot, valamint a képviselő-testület ajándékát. A leánya és a veje születésnapi tortával, pezsgővel köszöntötte az ünnepeltet. A jó egészségnek örvendő nyugdíjas szakácsnő sokáig a helyi óvodában sütött-főzött a ma már legszebb felnőttkorban lévő szőlősieknek. A jeles évforduló alkalmából szeretnénk megköszönni a sok finomságot, és jó egészséget, sok örömet kívánunk  Irma néninek!
Teleki Pálné 90 éves!
Teleki Pálné 90 éves!
Teleki Pálné 90 éves!
Szilágyi István 90 éves!Ebből az alkalomból Kerekes András polgármester és Debrődiné Zoboki Magdolna jegyző a családja körében köszöntötte a jeles évforduló alkalmából Pista bácsit, és átadták a miniszterelnöki emléklapot, valamint a képviselőtestület ajándékát. Az unoka verssel, a családtagok virággal, születésnapi tortával, pezsgővel köszöntötték ” a papát”. A jó egészségnek örvendő szépkorú ünnepelt meghatódva fogadta a köszöntést, majd mesélni kezdett.

Jó egészséget, sok örömet kívánunk a településünk egyik legidősebb polgárának!

A Gyermekrák Alapítvány megköszönte a Tiszaszőlősi Iskola Gyermekeiért Alapítvány támogatását

Szűk 3 hónap alatt bő események sorozatán vehettek részt a tanulók a helyi iskolában.
Színes palettáról választhattak szakkört, ki-ki a maga érdeklődésének megfelelően (angol, ECDL, sport, matematika, bábszakkör, fitnesz, főzőcske, temészetismeret, néptánc stb.). Sorversenyen is megmérették magukat – Tiszaörsön 2. helyezést értek el az alsósaink.

(Ide kattintva megtekintheti a sorversenyről készült fotókat.)

A „Főzőcske szakkörösök” ízletes finomságokat készítettek, melyet megmutatták a helyi alapítványi rendezvényen is.

(Ide kattintva megtekintheti a főzőcske szakkörösökről készült fotókat.)

A „Bábszakkörösök” munkája folyamatosan megcsodálható az iskola folyosóján.
Az idén is a szőlősi iskola rendezte meg a társult intézmények tanulói számára a „Nagy Ho-ho-horgász” versenyt. Nem maradt el az érdeklődés – közel 100 gyermek mérhette össze horgásztudományát. Nagy élménnyel és értékes ajándékokkal térhettek haza a kis „pecások”.

(Ide kattintva megtekintheti a horgászversenyről készült fotókat.)

A szokásokhoz híven, a gyermekek és szüleik töklámpást készítettek, melyet az iskola udvarán állítottak ki, hogy meglehessen csodálni látványos fényüket az őszi esték sötétségében.

(Ide kattintva megtekintheti a töklámpásokról készült fotókat.)

„Sokakat akadályoz a kezdeményezésben, hogy a szeretetet érzelemnek tartják … A szeretet valójában cselekvő törődésben megnyilvánuló magatartás. Hatással van ugyan az érzelmekre, de mégsem tekinthető pusztán érzelemnek. A szeretet a másik embert részesíti előnyben.”

Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Tar Lajos igazgató és egyben Kuratóriumi elnök a „Tiszaszőlősi Iskola Gyermekeiért Alapítvány” javára megrendezésre kerülő alapítványi délutánt. A hagyományokhoz híven az őszi programok kiemelkedő színfoltja az iskola és a település életében is ez a nagy esemény. Zsúfolásig megtelt a tornaterem a sok érdeklődő vendéggel. Gyönyörű őszi dekoráció várta a megjelenteket, melyek a tanulók és pedagógusok termésgyűjtését, munkáját mutatta meg. A gyermekek lázasan készületek erre a nagy rendezvényre. Megláthattuk és csodálhattuk minden osztály, napközis csoport, alsós néptáncosaink, fitneszes nagylányaink műsorszámait, melyet a lelkes nézőközönség nagy tapssal jutalmazott. A szünetben a büfében szendvicset, süteményt, üdítőt és a „Főzőcske szakkör” hidegtálkáját lehetett megvásárolni. Nagyon kapós volt a tombola is, melynek főnyereménye egy házimozi volt, ezen kívül még sok más értékes nyeremény került sorsolásra. Estig tartó, tartalmas, élményekkel teli délutánt tölthettünk el ezen a napon.
A tavalyi rendezvényből befolyt összeg: 503.575,-Ft volt, melyből 10%-ot az iszapkárosultak javára ajánlott fel az iskola. A tanév során 418.300,-Ft-ot kaptak a tanulók színház-, hangverseny és mozilátogatások, kirándulások, táborozás, tanulmányi és sportversenyek, szakköri támogatások alkalmával.
Az idei rendezvény bevétele 533.110,-Ft volt. Ebből 10%-ot a Gyermekrák Alapítványnak utalt át az intézmény. Köszönet minden támogatónak, adományozónak, akik hozzájárultak felajánlásukkal, munkájukkal a rendezvény sikerességéhez .
(Ide kattintva megtekintheti az alapítványi rendezvényéről  készült fotókat.)

Anginé Szőnyi Eszter
iskolatitkár

A “Cseh István és néhai Szilágyi Ida Alapítvány” köszönetet mond mindazoknak, akik a Tiszaszőlősi Általános Iskolában működő alapítvány részére a 2009. évi adójuk 1%-át felajánlották. Ez az összeg 99.804,-Ft volt, melyet a Kuratórium döntése alapján a jó tanuló gyermekek jutalmazására fordítottunk.

Balázs István a kuratórium elnöke

A nemzeti ünnepünk üzenete: Soha többé Golgotát...!Ünnepi díszbe öltözött az iskola tornaterme október 21-én délelőtt:  gyerekek rajzai és korabeli újságok kivágásai emlékeztették az ünneplőket 1956 legjelentősebb napjára, október 23-ra. A megnyitó és a Himnusz elhangzása után Kerekes András polgármester köszöntötte a megjelenteket, és személyes hangú ünnepi beszédben méltatta az 56-os hősök példáját, helytállásukat a túlerőben lévő megszállókkal szemben.

Bár a szabadságharc elbukott, de ez a hősiesség megmaradt a magyarok emlékezetében. Az iskolások versekkel, dalokkal, korabeli fotókból készült prezentációkkal mutatták be a kort és az októberi forradalom eseményeit. A költő szavait kölcsönvéve a legkisebb szereplő fogalmazta meg 1956 mának szóló üzenetét és egyben intelmét is: Történelem, ne hozz Golgotát! Az irodalmi műsor után égő mécsesekkel az 56-os emléktáblához sétáltak az ünneplők, és az önkormányzatok, az egyházak és a civil szervezetek koszorúkat helyeztek el az emlékmű talapzatán. A megemlékezést Szózat zárta.

A fotókat Debrődiné Zoboki Magdolna és Oláh Vince készítette.

Magyarországon 10 évente történik népszámlálás. A 2011. évi népszámlálásra október 1. és 31. között kerül sor. Ez a teljes körű lakás- és személyösszeírás azonban egy meghatározott “eszmei időpontra” vonatkozóan készít állapotfelvételt. Az eszmei időpont ezúttal 2011. október 1. (szombat) 0.00 óra lesz, vagyis a válaszokat mindig erre az időpontra gondolva kell megadni.

Az eszmei időpontra vonatkozóan Magyarország területén számba vesznek minden lakást és minden itt élő természetes személyt. Ez vonatkozik mindazokra a magyar állampolgárokra, akik az ország területén életvitelszerűen élnek, vagy ha külföldön vannak, akkor csak átmenetileg (12 hónapnál rövidebb ideig) tartózkodnak ott. Összeírják még az ország területén 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodó külföldi állampolgárokat és a hontalan személyeket is. Az adatfelvétel során számba vesznek az ország területén minden lakást, lakott üdülőt, egyéb lakóegységet, illetve közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézményt.

A népszámlálás végrehajtását a Parlament által elfogadott törvény rendeli el. Az adatszolgáltatás minden kérdésre kötelező, kivételt képeznek ez alól az anyanyelvre, a nemzetiségre, vallásra, egészségi állapotra, fogyatékosságra vonatkozó kérdések, amelyek szenzitív (érzékeny) kérdések, így ezekre a válaszadás önkéntes. A kötelező adatszolgáltatás megtagadása a törvény szerint szabálysértés, az ügyben a lakóhely szerinti jegyző jár el.

A népszámlálás az egyedüli teljes körű statisztikai adatgyűjtés, amely egy adott időpontra vonatkozva számba veszi az ország valamennyi lakosát és lakását, és átfogó képet nyújt az ország, a társadalom valós állapotáról, változásairól. A népszámlálás feladata, hogy ezeket az adatokat rendszeres időközönként (10 évenként) összegyűjtse és – összesített formában – nyilvánosságra hozza, hogy az információk mindenki számára hasznosíthatók legyenek.

A népszámlálás jelentősége nem csupán a népességszám egyszerű megállapítása, hanem összetételének részletesebb leírása és olyan elemzések, összefüggések feltárása is, amelyekre egy népesség-nyilvántartás nem tud választ adni. A népszámlálást követő tíz évben készülő statisztikai és szociológiai felmérésekhez is – amelyek csupán a lakosság egy kiválasztott részét (mintát) vizsgálják, s így csak becsléseknek tekinthetők – csak egy teljes körű népszámlálás tud megbízható viszonyítási keretet nyújtani.

A népszámlálás olyan nagyszabású országos feladat, amelynek lebonyolítása meghaladná a Központi Statisztikai Hivatal lehetőségeit. A KSH felelőssége a népszámlálás előkészítésének és végrehajtásának szakmai irányítása, az elektronikus adatgyűjtés elvégzése, valamint az adatok feldolgozása és közzététele. Az adatgyűjtés területi végrehajtásában azonban a helyi önkormányzatok, jegyzői irodák is nagy szerepet kapnak: ők szervezik – a KSH szakmai szempontjai alapján – a számlálóbiztosokat, valamint gondoskodnak a helyi szintű oktatások megvalósításáról, helyszínéről.

A népszámlálásról további bővebb felvilágosítást folyamatosan a www.nepszamlalas.hu, valamint településünk internetes honlapján www.tiszaszolos.hu kaphatnak az érdeklődők.

Tiszaszőlős, 2011. augusztus 18.                     

Debrődiné Zoboki Magdolna
jegyző
Települési népszámlálási felelős