A nyári, őszi mezőgazdasági munkálatokra tekintettel felhívom a sertéstartó gazdák figyelmét, hogy a vaddisznóban előforduló afrikai sertéspestis megbetegedések miatt fokozott figyelmet kell fordítani a házi sertésállományok védelmére. A fertőzött vaddisznóval való érintkezés lehetősége miatt a mezőgazdasági területek, az onnan származó termékek óriási veszélyt jelentenek, jelenthetnek sertéseinkre. 

A védekezésben elsődleges cél és feladat a vírus bekerülésének megakadályozása a házisertés állományokba, melyhez az alábbi intézkedések szükségesek a sertéstartók részéről:
– Az állatokat, amennyire lehetséges, zártan kell tartani, úgy hogy a sertések véletlenül se tudjanak vaddisznóval se közvetlenül, se közvetve érintkezni.
– Sertések gondozását végző személynek a sertésállománnyal kapcsolatos munkák előtt kézmosást követően át kell öltözni egy olyan öltözékbe és lábbelibe, amelyet csak a sertésólban és környékén használ. A sertésólba történő belépés előtt lábbelit és kezet kell fertőtleníteni.
– A sertések etetéséhez, a sertésól takarításhoz szükséges eszközöket máshol, más munkákra nem szabad használni.
– Idegeneket, vagy sertést tartó ismerősöket a sertések közelébe nem szabad engedni.
– Sertéshús tartalmú élelmiszerek (pl. kolbász, szalámi), fagyasztott húsokból származó mosólé, egyéb élelmiszerhulladék még véletlenül se kerüljön a sertések takarmányába, ez szigorúan tilos.

A vaddisznók fertőződése miatt szántóföldről, kaszálóról, legelőről betakarított takarmányt illetve alomanyagot frissen ne használjanak házi sertéseik ellátására. Szálas takarmányt és gabonát a beszállítástól számítva 30 napig, a szalmát 90 napig kell tárolni felhasználás előtt. Zöldtakarmány etetése tilos! (Természetesen ez vonatkozik a learatott kukoricatáblák böngészése során összegyűjtött kukoricára is!) A takarmányt és az alomanyagot elkülönítve zártan tárolják, biztosítsák, hogy a vadon élő állatok ne férjenek hozzá.
– Élő állatot csak sertés szállítólevéllel és érvényes állatorvosi bizonyítvánnyal ellátva szabad vásárolni! A vásárolt sertéseket az állomány többi egyedétől el kell különíteni.

– Ha sertése megbetegszik, azonnal értesítse az állatorvosát.
Ha egy vagy több sertés hirtelen, minden látható tünet nélkül elhullik, ha egy vagy több állat bágyadt, nem eszik, lázas, gyenge, bizonytalanul mozog, ha a bőrön vérzések figyelhetők meg, a bőr vöröses lilásan elszíneződik, véres hányást, hasmenést látnak, minden esetben gondolni kell az afrikai sertéspestis lehetőségére.

– A vaddisznókban megállapított afrikai sertéspestis miatt fertőzötté minősített területeken fentieken túlmenően be kell tartani a NÉBIH által kiadott „Jó sertéstartói gyakorlat” előírásait és be kell jelenteni a járási hivatalba sertés vásárlási, eladási, levágási szándékát is.

Felhívom a figyelmet, hogy hazánk sertéságazatának megvédése érdekében a betegség legkisebb gyanúja esetén is a legszigorúbb módon jár el az állategészségügyi hatóság, ebbe beleértve egy adott sertésállomány megelőzési célból történő felszámolását is.

Amennyiben az állattartó tőle elvárhatóan közreműködött, a betegséget időben bejelentette, az elvárható járványvédelmi zártságot megteremtette, az esetleges járványvédelmi intézkedések állami kártalanítás mellett történnek.

A betegség házisertés állományokba történő behurcolásának megakadályozása, a hatékony védekezést segítendő a hatósági állatorvosok, szolgáltató állatorvosok a szükséges mértékben fertőtlenítőszert is tudnak az állattartók számára biztosítani. Keressék állatorvosukat!
A járvány aktuális hírei valamint a betegséggel kapcsolatos hasznos információk az alábbi, folyamatosan frissülő weboldalon elérhetőek: http://portal.nebih.gov.hu/hu/afrikai-sertespestis

Dr. Vajda Lajos
Országos Járványvédelmi Központ Vezető

Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda
Óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5244 Tiszaszőlős, Szabadság tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Óvodapedagógus,

•         Főiskolai végzettség

•         Magyar állampolgárság

•         Cselekvőképesség

•         Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Helyismeret, a település és környezetének ismerete

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű Jó kommunikációs képesség,

•         Kiváló szintű Empátia, gyermekszeretet, tolerancia,

•         Kiváló szintű Jó kapcsolatteremtő képesség, együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz

•         Főiskolai diploma, óvodapedagógus

•         Motivációs levél

•         Erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Koczok Nóra nyújt, a 0659511343 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda címére történő megküldésével (5244 Tiszaszőlős, Szabadság Tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 136/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Szabóné Koczok Nóra részére a tszolosovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Szabóné Koczok Nóra, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5244 Tiszaszőlős, Szabadság Tér 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat az óvodavezető bírálja el, és dönt az állást betöltő személyéről. A pályázók értesítése elektronikus formában történik. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A közalkalmazotti jogviszony 3 hónapos próbaidővel, határozatlan időre jön létre.A kiválasztott pályázóval személyes interjút is szükségesnek tart a kiíró.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Tiszaszőlős község weboldala – 2019. augusztus 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Tiszaszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője
5244 Tiszaszőlős, Fő út 21. Tel/fax: 59/511408
e-mail:jegyzo@tiszaszolos.hu

 

Tájékoztató  a Tiszaszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. július 1.
napi (hétfő) ügyfélfogadási szünetéről.

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a közszolgálati tisztviselőkről alkotott 2011. évi CXCIX. törvény 232/A §-a értelmében július 1. napja munkaszüneti nap a Közszolgálati Tisztviselők részére, ezért a Tiszaszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszőlősi székhelye és Tiszaderzsi Kirendeltsége

2019. július 1. napján (hétfőn) zárva tart, ügyfélfogadás nem lesz.

Megértésüket köszönjük!

 

Tiszaszőlős, 2019. június 25.

 

Debrődiné Zoboki Magdolna
jegyző